42 21 62 22

Psykoterapeut MPF Anja de Thurah

“Jeg hjælper mennesker som virker fuldt ud sammensatte -til rent faktisk også at føle sig sådan!” – Psykoterapeut og parterapeut Anja de Thurah

Jeg behandler emotionelle og relationelle problematikker

-og hjælper mennesker med at skabe sig et bevidst, autentisk og nærværende liv

Hos Psykoterapeut MPF og Parterapeut Anja de Thurah er du altid velkommen.

Uanset om jeg taler med individuelle, par eller familier, unge eller voksne, holder jeg et normkritisk rum -hvor seksuel orientering og køn, arbejde,  kultur og nationalitet, samt tro og etnicitet er værdsat og respekteret. Kort sagt, kom lige præcis sådan som du er! “

Jeg har praksis på Amager i København, samt i Nyborg på Fyn.

psykoterapeut og parterapeut anja de Thurah foreslår bæredygtige forandringer fremfor nytårsfortsæt

Det første skridt imod terapi

At række ud efter hjælp og støtte ,samt italesætte det der er svært, kan være meget grænseoverskridende og sårbart.

Men du skal vide, at det er helt normalt at føle en nervøsitet og ængstelse ved tanken om at skulle åbne op for det, du måske har undertrykt eller kæmpet med i årevis. Men jeg syntes du er modig og sej, når du gør noget ved det, der er svært for dig.

Livet kan til tider, være svært at navigere i

Erfaringen fortæller, at det første skridt som regel er det sværeste, og at bekymringen helt forsvinder, allerede første gang du er i terapien, uanset om det er individuel terapi eller parterapi. I stedet vil du opleve dig set og forstået, for den du er.

Du skal også vide, at de fleste, som vælger terapi hos mig, føler stor lettelse over endelig at tage fat på det, som tynger dem eller begrænser deres glæde, de vigtige relationer og deres livskvalitet.

Du står ikke længere alene med det, der udfordre dig som menneske – nu er jeg her også for at støtte dig.

Hvordan arbejder jeg som psykoterapeut?

Specialiseret psykoterapeut

Som en specialiseret psykoterapeut, anvender jeg en integreret tilgang, der kombinerer Emotionsfokuseret Terapi (EFT), Eksistentiel Psykoterapi, samt dialogbilleder og Metaforfortælling, for at skabe en dybdegående og meningsfuld terapeutisk oplevelse for mine klienter. Jeg benytter de værktøjer der passer til mine individuelle klienter. Du finder min praksis både på Amager i København, samt i Nyborg på Fyn.

Transdiagnostisk tilgang

Jeg benytter en transdiagnostisk tilgang til mine klienter, hvilket vil sige at jeg er optaget af din individuelle historie. Jeg ser ind i hvad der er svært for dig, og hvorfor det er blevet sådan for dig. I den transdiagnostiske tilgang forstår jeg derfor ICD-10 diagnoser som symptomer med årsag.

Terapeutisk transformation

Emotions fokuseret Terapi (EFT) danner grundlaget for min tilgang. Jeg arbejder med mine klienter for at identificere og udforske deres følelser og emotioner, som centrale elementer i terapeutisk transformation. Jeg er særligt dygtig til at anvende avancerede terapeutiske interventioner inden for EFT, så som at arbejde med intense eller komplekse følelsesmæssige reaktioner. Derudover også behandling af specifikke psykologisk traume.

Roden af begrænsende og uhensigsmæssige mønstre

Ved at arbejde med klienternes følelser på en dybdegående måde, kan jeg hjælpe dem med at frigøre sig fra fastlåste mønstre, finde nye handlemuligheder og opnå øget selvforståelse og heling. Jeg benytter den trans diagnostiske tilgang med emotions fokuserede terapeutiske principper, og identificerer, udforsker og regulerer følelsesmæssige dysfunktioner.

En integreret psykoterapeutisk praksis

Jeg integrerer også andre terapeutiske tilgange som kunstterapi og mindfulness i min praksis, for at skabe en holistisk tilgang til mental sundhed og følelsesmæssig udvikling. Individuelle dialogbilleder igennem kunst, musik og natur, giver mine klienter mulighed for at udforske deres følelser og tanker gennem kreative udtryk, hvilket kan være særligt effektivt, i arbejdet med underbevidste eller vanskelige følelser. Integration af eksistentiel psykoterapi bidrager til at skabe mening og formål i klienternes liv, hvilket er afgørende for deres følelse af velvære og tilfredshed.

Psykoterapeut med en visuel tilgang

Jeg benytter også AI genererede dialogbilleder som et kraftfuldt visuelt redskab, til at hjælpe mine klienter med at forstå og integrere deres oplevelser på et dybere plan. Ved at bruge metaforer, kan jeg skabe rum for refleksion og forandring på et symbolsk niveau, hvilket kan være en effektiv måde at arbejde med komplekse emner eller dybe følelser på.

Holistisk tilgang

Samlet set styrker min integrerede tilgang mine klienters udvikling, ved at tilbyde en bred vifte af redskaber og teknikere til at støtte dem gennem deres terapeutiske rejse. Ved at kombinere EFT med andre terapeutiske tilgange og avancerede interventioner, kan jeg skræddersy min tilgang til hver enkelt klient og sikre, at de får det størst mulige udbytte af terapien.

Psykoterapi hos Anja de Thurah

8 gode grunde til at vælge psykoterapeut MPF Anja de Thurah

Der er mange årsager til at vælge at konsultere en psykoterapeut:

 • Du har mistet forbindelsen til dine følelser, behov og grænser, og er for meget oppe i dit hoved.
 • Du ønsker nye mestringsstrategier og nye mønstre til at bryde gamle vaner.
 • Du er i sorg eller krise.
 • Du føler dig stresset eller udkørt.
 • Du oplever angst eller kropslig uro.
 • Der er noget der går dig på, og du har svært ved at forandre det.
 • Du er usikker på din egen identitet eller seksualitet.
 • Du har lavt selvværd, er alt for god af dig, og går for meget på kompromis med dig selv.

Psykoterapeut anbefalet af tidligere klienter

Psykoterapeut i verdens klasse. Døjer man med angst, stress, selvværd eller relationer der ikke er helt som de skulle være? Så er Anja svaret! Hun er dygtig og kan sit kram og er klar til at hjælpe. Det er dejligt man kan booke tid online også. Der er altid hjælp at få her.

Psykoterapeut og parterapeut Anja de Thurah er en empatisk og kompetent terapeut med en virkelig healende ro og indføling. Varme anbefalinger herfra, hvis du gerne vil have hjælp til at håndtere det det er svært og øge din livskvalitet.

“Du har lært mig at sige JEG i stedet for MAN hele tiden igennem terapien, og jeg kan mærke at det gør en helt vild forskel. Jeg føler mig ikke særlig usikker mere.”

Empatisk og nærværende psykoterapeut Anja er bare SÅ empatisk og nærværende. Skaber den nødvendige tryghed i en svær situation. Kan på det varmeste anbefale Anja, når det kommer til traumer og angst.

YouTube video

Emotions Fokuseret Psykoterapi

Din Fremtidige psykoterapeut

Jeg hedder Anja de Thurah, og jeg er uddannet psykoterapeut MPF og parterapeut. Jeg arbejder emotions-fokuseret i min metodiske tilgang, men jeg benytter også eksistentiel psykoterapi i min spejling af klienter.

AI Dialogbilleder og NADA behandling

Derudover er jeg klog på meningsdannelse igennem mine klienters metaforverden, og benytter AI genererede dialogbilleder som visuelt værktøj, til at støtte din personlige udvikling. Desuden benytter jeg mentaliseringsøvelser og akupunktur (NADA), når det giver mening.

Mentalisering

Mentalisering skaber tryghed, ro, og åbner for nuancer. At benytte mentaliseringsøvelser bevidst i sin hverdag, kan give hjernen og nervesystemet den ro der behøves, i et liv med mange indput, sanseindtryk og travlhed.

Balance i livet

Det handler om at insistere på balance, og give sig selv plads. Både psyke og krop kan forstyrre. Men når man finder roen, oplever man hvordan energi og positive tanker får mere plads.

udvikling som en sommerfugl i psykoterapi og parterapi

Et psykoterapeutisk fundament for din mentale sundhed og udvikling

Anja de Thurah

individuel terapi samtale

Hvordan foregår en samtale?

Jeg hjælper dig altid til at føle dig tryg, og jeg stiller spørgsmål og er nysgerrig på dig. Nogle gange spørger jeg dig hvad du føler imens du fortæller, eller jeg spørger til hvad du mærker i kroppen. Samtalen foregår altid i dit tempo, og på dine præmisser. Jeg foreslår nogle gange forskellige metoder hvorpå vi kan arbejde, og det er altid kun en invitation, hvor du selv vælger om det føles rigtigt. Jeg benytter ofte stolearbejde til selvkritisk split, unfinished business eller andre aspekter vi sammen finder frem til.

depressed

Styrk dit selvværd i psykoterapi

Jeg arbejder hver dag med mennesker med lavt selvværd. Her er hvad vi arbejder på:

Øget selvaccept:

Arbejdet i terapien kan hjælpe dig med at forstå og acceptere dig selv bedre.

Styrkelse af selvværd:

Gennem terapeutiske øvelser og udforskning af det der er svært, samt dine styrker og ressourcer, øges dit selvværd.

Identifikation og udfordring af negative tankemønstre:

Jeg hjælper dig med at identificere og udfordre de negative tankemønstre og overbevisninger, der bidrager til dit lave selvværd.

Udvikling af nye strategier:

Du kan lære sunde måder at håndtere stress, kritik og negative følelser på, hvilket styrker dit selvværd.

Forbedret kommunikation og grænsesætning:

Terapien kan hjælpe dig med at lære at kommunikere dine behov og grænser på en sund og respektfuld måde, hvilket bidrager til en højere følelse af værdighed og selvrespekt.

Øget selvforståelse:

Gennem terapeutiske samtaler og øvelser kan du opnå en dybere forståelse af dig selv, dine værdier, ønsker og behov.

Styrkelse af relationer:

Når dit selvværd forbedres, kan du være i stand til at engagere dig mere positivt og autentisk i dine relationer.

styrk selvværd hos psykoterapeut

Bliv bedre til at udtrykke dine følelser og behov

Når vi undertrykker følelser

Undertrykkelse af følelser kan være som at lagre en tikkende bombe i os selv. Når vi ignorerer eller forsøger at kontrollere vores følelser, skaber vi en indre spænding, der kan have konsekvenser for dit liv. Det kan være i form af stress, depression, angst eller udbrændthed. Men også i forhold til at hæmme ens egne grænser, ønsker og behov, samt i de nære relationer, hvor kæreste eller børn kan savne dit følelsesmæssige sprog. Psykoterapeut Anja De Thurah sætter fokus på dette, ved at anvende Emotionsfokuseret Terapi (EFT) som en vej til at forstå og håndtere følelser på en sund måde.

Følelser vil ud

Af forskellige årsager kan vi som mennesker have lært, at der ikke er plads til vores følelser, eller at vi er forkerte med vores følelser. Det kan være at vi er vokset op i hjem, hvor man ikke talte om følelser, men det kan også være at forældrenes følelser fyldte så meget at der ikke var plads til barnets. Uanset årsagen, vil følelser udtrykkes. Hvis vi ikke udtrykker vores følelser, kan de følesesmæssige oplevelser ophobe sig inden i os. Det kan være følelser som vrede, sorg, frustration, stress, pres, og grænsesætning. I terapi kan jeg lære dig at mærke dine følelser, udtrykke dem og også udtrykke dine egne behov fra det sted.

De negative konsekvenser

Jeg har mange klienter som først kommer i terapi når stress eller angst fylder i deres hverdag.  Ofte handler det om at der er nogle følelser det er svære at mærke og udtrykke, som derfor har slidt mentalt over tid. Forskning viser, at ignorering af følelsesmæssige signaler også kan have negative konsekvenser for vores fysiske helbred, herunder øget risiko for IBS, hjertesygdomme og et svækket immunsystem. Anja de Thurahs tilgang til Emotionsfokuseret psykoterapi tilbyder en vej til at bryde denne onde cirkel, ved at hjælpe klienter med at forstå og håndtere deres følelser på en mere konstruktiv måde, hvilket kan bidrage til både mental og fysisk velvære. Det er for eksempel også vigtigt at kunne mærke og udtrykke sine egne grænser,  samt at kunne lytte til, og bruge sin intuition.

Forbedre mestringsstrategier

Lær nye mestrings -strategier

 En dybdegående og effektiv proces

Når du går i psykoterapi hos mig, får du en dybtgående og effektiv proces, der kan bidrage til at forbedre forskellige mestringstrategier hos dig. Mestring af livets udfordringer kræver en række færdigheder og tilgange, som vi sammen kan adressere og styrke gennem mine forskellige terapeutiske metoder og teknikker. Her kan du se hvad jeg har fokus på:

Problemløsningsevner:

Med psykoterapi kan jeg hjælpe dig med at udvikle mere effektive problemløsningsevner.
Du vil bedre kunne identificere problemer, generere og evaluere løsningsmuligheder, samt implementere og evaluere konkrete løsninger. Jeg benytter ofte metaforer til at hjælpe mine klienter med at finde handlemuligheder, i stedet for at opleve sig fastlåst.

Stress-håndtering:

I psykoterapien kan du lære teknikker til stresshåndtering.
Indeholder metoder som mindfulness, afspændings-teknikker og emotions regulering.
Formålet er at reducere stress niveauer og øge oplevelsen af kontrol.

Emotions-regulering:

I terapien kan du forbedre dine evner til at genkende, forstå og regulere dine følelser.
Indeholder teknikker til bedre at tolerere ballancerede ubehagelige følelser og håndtere dem konstruktivt.

Sociale færdigheder:

Når du går i psykoterapi hos mig, kan du forbedre dine sociale færdigheder og tilknytnings stil.
Inkluderer relationdannelse, empatisk kommunikation, og konflikthåndtering.

Selvværd og selvtillid:

I terapien hjælper jeg dig med at opbygge et mere positivt selvbillede og øge dit selvværd.
Dette igennem udforskning af en negative selvopfattelse og overbevisninger, og transformering af uhensigtsmæssige gamle oplevelser.

Tidsstyring:

I terapi kan jeg hjælpe dig med at forbedre din tidsstyrings evne.
Du kan blive bedre til at prioritere opgaver, sætte realistiske mål og organisere din tid mere effektivt. Så du trives i det.

Adaptiv tankegang:

Terapien kan ændre negative eller uhensigtsmæssige tankemønstre og overbevisninger.
Det fremmer mere adaptive og hjælpsomme tankeprocesser hos dig.

Ressourceudnyttelse:

I terapien kan jeg hjælpe klienter med at identificere og udnytte deres personlige og eksterne ressourcer mere effektivt.
Formålet er her at håndtere udfordringer og opnå sine mål.

Individuelle mål

Disse er blot nogle få eksempler på, hvordan jeg med psykoterapi kan arbejde på at forbedre forskellige mestringsstrategier sammen med mine klienter. Jeg tilpasser altid terapien til at relatere til mine klienters individuelle ønsker. Jeg har praksis på Amager i København, samt i Nyborg på Fyn.

 

Deliberate practice -for klienter der vil træne sig bedre i at have følelseslivet med.

Jeg har en del klienter, som meget målbevidste ønsker at  være mere autentiske og nærværende i deres hverdag. De har ofte levet  meget styrret af hovedet. De har regnet alting ud, de har været logiske og fornuftige. Nu vil de også lytte til kroppen, til sanserne, fornemmelserne, intuitionen og emotion og følelser, og være i deres liv på en mere holistisk måde, hvor de kan mærke deres behov, og udtrykke dem. De kan vælge at gå efter noget som ikke er fornuftigt, men som opleves naturstridigt ikke at forfølge. Det handler om at føle sig hel, og følge drømme og håb, samt nyde det imens.

Imposter syndrom -tillid til eget værd og egne evner

Mange mennesker bokser med deres egen selvfølelse, og sår tvivl om egen intellekt, evner, færdigheder og præstation. I deliberate practice arbejder jeg med dit selvværd, dine personlige grænser, samt dit emotionelle udtryk. Man kan give sig selv følelsen af at være en bedrager, når man ikke står stærkt i sig selv. Med træningen er målet, at kunne give sig selv en mere groudet oplevelse og selvforståelse. Så man kan stå mere stærkt i livet.

Deliberate practice og deliberate play med fokus i emotioner og følelser

Når jeg aftaler med en klient at vi benytter deliberate practice i emotioner og følelser, handler det om træning. At træne sig bedre i at mærke og udtrykke følelsesliv, og at kunne handle ud fra det. Når jeg benytter deliberate practice i terapien, handler det altså om at træne sig bedre og nå nogle definerede mål. Derfor bliver den aftalte terapi også meget træningsfokuseret, og man vil som klient få øvelser og opgaver med hjem imellem sessionerne.

Jeg benytter kun deliberate practice med klienter, som ønsker denne form for sparring i terapien.

 

faq om psykoterapi

FAQ om psykoterapi

Jeg har rigtigt gode erfaringer med, at når jeg er i tvivl, så undersøger jeg, til jeg ikke er i tvivl mere. Måske nøjes du med at læse lidt, og måske vælger du at prøve en session af, før du ved, om psykoterapi er det rigtige for dig. Jeg kan dog fortælle dig, at jeg aldrig har oplevet en klient, der ikke oplevede at terapien gav mening. Ligegyldigt hvad man kommer med, stort og småt -så er psykoterapi hjælpsomt.

  Man bør overveje psykoterapi, når man ønsker at udforske og forbedre forskellige aspekter af sit liv. Det kan omfatte at styrke relationer, håndtere livs ændringer, forbedre selvværd eller arbejde på personlige mål. Terapi er for alle, og handler ikke om hvor godt eller dårligt man trives mentalt. Terapi handler om at ville forandring.

  Det er vigtigt at vælge en terapeut, der er erfaren og følsom over for dine behov, uanset om de er relateret til specifikke diagnoser eller generel trivsel. En indledende samtale kan hjælpe med at afgøre, om der er en god kemi mellem dig og terapeuten. Jeg ville selv vurdere ved første terapisession, om jeg syntes at jeg er gået rigtigt i byen som klient.

  Ja, terapeutiske sessioner er normalt fortrolige uanset årsagen til, at du søger terapi. Terapeuten er forpligtet til at beskytte dit privatliv og respektere etik og lovgivning om fortrolighed.

  Sessionslængden kan variere, men typisk varer en terapisession 50 minutter til en time. Nogle terapeuter tilbyder også længere sessioner afhængigt af individuelle behov og terapeutiske tilgange. Hos mig varer en session 60 minutter, eller 90 minutter. Mine klienter vælger selv, når de booker en tid.

  Det er en god idé at tænke over, hvad du gerne vil tale om, og hvordan du har haft det siden sidste session. Vær åben og ærlig om dine følelser og tanker for at få mest muligt ud af terapiforløbet. Som psykoterapeut spørger jeg altid ind til hvilket emne du gerne vil arbejde med, og jeg spørger også altid ind til hvad du har været optaget af mellem sessionerne.

  Ja, terapi er en relevant ressource i alle aspekter omkring seksualitet. Psykoterapi kan hjælpe dig med at udforske og forstå seksuelle identiteter, forbedre intime relationer og håndtere eventuelle udfordringer, der kan opstå i forhold til seksualitet.

  Henvisning fra læge til psykoterapi

  Ja, det er muligt at få en henvisning fra en læge til psykoterapi i Danmark. Når du har en henvisning, kan du kontakte en autoriseret psykolog med ydernummer, som kan tilbyde dig terapi til reduceret pris. Henvisningen fra lægen kan være nødvendig for at få dækket udgifterne til terapien gennem den offentlige sygesikring (sygesikringen danmark), hvis psykologen er tilknyttet denne ordning med et ydernummer. Desværre er der alt for få der har ydernummer.

  Privatpraktiserende psykoterapeut

  Hvis du foretrækker at gå til en privatpraktiserende psykoterapeut som mig, kan du stadig bruge henvisningen på den måde, at jeg giver dig rabat på din egenbetaling. Ring gerne og tag en snak med mig om det.

   

  Private forsikringers dækning til psykoterapi

  Ja, det er muligt at få dækket psykoterapi gennem private forsikringer i Danmark. Mange private forsikringsordninger tilbyder dækning af udgifter til psykoterapi, men det afhænger af den specifikke forsikringsplan, du har tegnet.

  Spørg dit forsikringsselskab

  Nogle forsikringer kan dække et bestemt antal sessioner, mens andre kan have et beløbsgrænse eller en procentdel af omkostningerne, der dækkes. Det er vigtigt at undersøge din forsikringspolice og kontakte dit forsikringsselskab for at få klarhed over, hvad der præcist dækkes, og om der er nogen begrænsninger eller krav, du skal opfylde for at få dækning for psykoterapi. De fleste forsikringsselskaber siger ja til at du selv kan vælge din psykoterapeut.

  Sygesikringen Danmark

  Sygesikringen Danmark giver endnu ikke tilskud til terapi hos psykoterapeuter, men der arbejdes på en niveauvurdering for psykoterapeuter MPF, så det fremtidigt bliver en mulighed.

  Pædagog, underviser og supervisor

  Jeg har oprindeligt en bachelor i social education fra 2006, og en neuropædagogisk uddannelse fra 2007. I årene 2008-2011 læste jeg til underviser og supervisor i motivationsarbejde og neuroaffektiv udviklingsteori. Jeg arbejdede i psykiatrien og på hjemløseområdet i mange år.

  Psykoterapeutforeningen

  EFT psykoterapeut

  Jeg er uddannet  psykoterapeut MPF fra EFT instituttet i 2017 og dernæst blev jeg uddannet parterapeut i 2018. Jeg er medlem af dansk psykoterapeutforening, og af DSPOP samt EAP, som sætter min standart for psykoterapi igennem Strasbourg-erklæringen, og World Council for psychotherapi. Derudover er jeg verificeret af Psychology today.

  Etik og tavshedspligt

  Jeg følger DPFO´s etikregler, hvorved der tilbydes klageadgang. Ligeledes har jeg tavshedspligt samt supervisionspligt.

  En holistisk psykoterapeutisk praksis

  Jeg arbejder også eksistentielt og oplevelsesorienteret, og har brugbare metoder til at hjælpe dig med livskriser. Jeg har selv været igennem livskriser, og oplevet dem på egen krop og sind.

  Jeg har psykoterapeutisk praksis både på Amager i København, samt i Nyborg på Fyn. Du kan booke dig ind begge steder igennem min online booking.

mænd og midtvejskrise

En psykoterapeut med fokus på mænd

Som psykoterapeut har jeg valgt at have fokus på at hjælpe mænd til større livs trivsel. Er du mand og er nysgerrig på mere kan du læse mere på siderne: