42 21 62 22

+6 måder emotions fokuseret terapi fremmer den måde vi tænker på

Inspiration og viden om den fælles oplevelse man har, når man har været i et individuelt terapeutisk forløb

Efter et emotionsfokuseret psykoterapeutisk forløb, gennemgår mine klienter betydelige forandringer på flere niveauer – følelsesmæssigt, kognitivt og adfærdsmæssigt. Her er seks måder, hvorpå mine klienter er forandret:

1. Øget selvbevidsthed og selvaccept: Gennem terapien udvikler man en dybere forståelse af egne følelser, tanker og reaktionsmønstre. Det fører til større selvbevidsthed og en øget accept af sig selv, med alle ens styrker og sårbarheder.

2. Bedre følelsesmæssig regulering: En central del af emotionsfokuseret terapi er at lære at forstå og regulere følelser mere effektivt. Efter forløbet har man udviklet sundere strategier til at håndtere stress, angst og andre følelsesmæssige udfordringer i ens dagligdag.

3. Styrket evne til at etablere og opretholde sunde relationer: Terapien hjælper med at forbedre ens kommunikationsevner, empati og forståelse for andre. Dette kan føre til stærkere og mere givende relationer både personligt og professionelt.

4. Ændret syn på sig selv og andre: Gennem terapien opdager man nye måder at se sig selv og andre på. Dette kan omfatte at udvikle en mere medfølende og ikke-dømmende holdning både over for sig selv og andre, hvilket kan bidrage til større forbindelse og harmoni i relationer.

5. Større modstandsdygtighed over for livets udfordringer: Ved at lære at håndtere følelser på en mere konstruktiv måde, bliver man mere modstandsdygtig over for stress, traumer og andre livsudfordringer. Dette hjælper en med, bedre at håndtere vanskelige situationer og komme styrket ud på den anden side.

6. Øget evne til at leve i overensstemmelse med ens egne værdier og mål: Gennem terapien bliver man mere klar over egne personlige værdier og langsigtede mål. Dette kan inspirere en til at træffe valg og begynde at gøre nye handlinger, der er mere i overensstemmelse med ens autentiske selv og det liv, man ønsker at leve. Man får mere mod i sit liv, når man er mere bevidst om hvad der betyder noget for en.

En samlet ny måde at være til stede i livet på

Samlet set kan et emotionsfokuseret psykoterapeutisk forløb føre til dybtgående forandringer i et menneskes liv, der ikke kun omfatter den mentale og følelsesmæssige sundhed, men også ens generelle livskvalitet og tilfredshed. Disse forandringer er langsigtede og har en vedvarende positiv indvirkning på personens velbefindende.

I vores komplekse og ofte hurtige livsstil, kan følelser være både vores stærkeste allierede og vores mest udfordrende modstandere. Hvordan vi forvalter disse følelser, spiller en afgørende rolle i vores mentale sundhed og trivsel. Her har min terapeutiske tilgang kaldet “emotionsfokuseret psykoterapi” vist sig at være en effektiv vej til at håndtere og forbedre vores måde at tænke og føle på fremadrettet.

Effekten af emotions fokuseret terapi

Emotionsfokuseret psykoterapi (EFT) er en humanistisk og evidensbaseret terapeutisk tilgang, der blev udviklet af dr. Leslie Greenberg og dr. Sue Johnson i 1980’erne. Det sigter mod at hjælpe enkeltpersoner med at forstå, acceptere og regulere deres følelser mere effektivt. Gennem en sikker og støttende terapeutisk relation udforsker klienten sammen med terapeuten de underliggende følelsesmæssige mønstre, der styrer  tanker, adfærd og interaktioner med andre.

En af de primære måder, hvorpå EFT fremmer en mere fremadrettet måde at tænke og føle på, er ved at skabe en forståelse for, hvordan følelser påvirker vores tanker og handlinger. Mange af os har oplevet øjeblikke, hvor vores følelser synes at overmande vores fornuft, og vi reagerer impulsivt eller uhensigtsmæssigt. EFT giver en ramme til at udforske disse følelser, identificere deres rødder og lære at reagere på dem på en mere hensigtsmæssig måde.

Den individuelle terapeutiske proces

Ved at arbejde med en klient’s følelser i terapien hjælper terapien dem med at udvikle følelsesmæssig intelligens og selvbevidsthed. Dette giver dem mulighed for bedre at genkende og forstå deres egne følelser og behov samt at udvikle sunde strategier til at håndtere dem. Når klienten bliver mere opmærksom på følelser og deres indvirkning på deres tanker og adfærd, kan man begynde at træffe mere informerede valg og reagere på en måde, der er mere i overensstemmelse med deres langsigtede mål og værdier.

Desuden fokuserer EFT på at skabe en tryg og støttende terapeutisk alliance, hvor klienten føler sig accepteret, forstået og respekteret. Derfor er det mit ansvar at skabe et miljø af tillid og åbenhed, som giver klienten mulighed for at udforske hans eller hendes følelser, uden frygt for fordømmelse eller kritik. Som følge begynder klienten at opleve en dybere forbindelse til sig selv og andre, hvilket kan føre til øget selvaccept og bedre relationer.

Heling og vækst igennem terapi

En anden central del af EFT er at arbejde med klientens følelser for at lette heling og vækst. Ved at anerkende og udforske selv de mest smertefulde følelser kan klienten begynde at integrere dem på en sund måde i deres liv. Dette frigør energi, der tidligere blev bundet op i undertrykte eller afvisende følelser, og giver klienten mulighed for at investere denne energi i positive og konstruktive handlinger.

Endelig fokuserer EFT på at skabe forandringer, der varer ved. Jeg samarbejder med klienten om at identificere målbaserede strategier til at håndtere følelser og tanker mere hensigtsmæssigt. Gennem gentagne øvelser og eksperimenter i og uden for terapirummet, kan klienten gradvist ændre deres måde at tænke, føle og handle på. Disse ændringer er ikke kun midlertidige overfladiske reaktioner, men dybtgående transformationer, der fører til vedvarende trivsel og livskvalitet.

Mere end en terapeutisk tilgang

I alt dette er EFT mere end bare en terapeutisk tilgang; det er en livsfilosofi, der opfordrer os til at omfavne vores følelser som nøglen til personlig vækst og trivsel. Ved at dykke ned i vores følelsesmæssige verden og lære at forstå og regulere vores følelser kan vi frigøre vores fulde potentiale og skabe et liv, der er rigt på meningsfulde forbindelser, personlig tilfredshed og indre fred.

Har du lyst til at vide endnu mere om min terapeutiske tilgang, kan du læse videre fra min forside.  Jeg benytter også emotions fokuseret terapi i parterapi

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah