42 21 62 22

AI dialogbilleder i terapi

dialog billeder terapi

Jeg benytter AI til at skabe dialogbilleder ud fra klientens metaforverden.

Det er tid til at dele, at jeg benytter AI genererede billeder som værktøj i min psykoterapeutiske praksis. Jeg har benyttet det siden årskiftet 2024 med 100 % succes, og er nu klar til at fortælle om det, da det er blevet et fast værktøj der understøtter den terapeutiske proces. I min praksis som psykoterapeut dykker jeg ned i mine klienters unikke metaforverden ved hjælp af AI-skabte dialogbilleder. Metoden har vist sig at være en kraftfuld vej til at forstå, og støtte mine klienters personlige udvikling på en dybere niveau. I denne artikel vil jeg dele med dig, hvorfor menneskers metaforverden og metafordannelse er afgørende i terapi. Samt hvordan et visuelt billede kan støtte klienters udvikling.

AI dialogbilleder i terapi

Hvad forskning siger om kunst i terapi

Meta-analyse forskning har vist, at brugen af kunstværker anvendt af terapeuter og behandlere ikke kun hjælper mennesker, der er blevet diagnosticeret med PTSD (Schouten et al., 2015), men også mennesker med autismespektrumforstyrrelse (Schweizer et al., 2014), depression (Blomdahl et al., 2013), angst (Abbing et al., 2018) og andre psykiske sygdomme (Kaye-Huntington og Peterson, 2010). Denne forskning peger på den transformative kraft af visuelle medier i terapeutisk praksis og har inspireret mig til at udforske anvendelsen af AI-skabte dialogbilleder i min egen terapeutiske tilgang.

AI skabte billeder

Individuelle metafor og meningsdannelser

Hver enkelt af os bærer vores eget unikke sæt af metaforer og symbolske betydninger, der stammer fra vores personlige erfaringer, kultur, og psykologiske mønstre. Disse metaforer former vores måde at forstå og navigere i verden på, og spiller en afgørende rolle i vores emotionelle og kognitive processer.

I terapi er det afgørende at anerkende og forstå klientens individuelle metaforverden, da den er central for deres selvopfattelse, følelsesmæssige oplevelser og mål for terapien. Forskellige mennesker kan have radikalt forskellige metaforer for de samme begivenheder eller følelser. Og det er vigtigt for mig som terapeut at træde ind i klientens verden, og forstå deres unikke perspektiver. Ved visuelt at eksternalisere de indre følelsesmæssige bevægelser, støtter billederne op om at gøre det abstrakte mere håndgribeligt.

ai dialogbilleder i terapi

Betydningen af visuelle billeder i terapi

AI-skabte dialogbilleder har vist sig for mig at være en effektiv måde at udforske og støtte mine klienters udvikling på.  Før AI opsøgte jeg kunst jeg kunne dele med klienten i den terapeutiske proces, som matchende nogenlunde deres indre verden. Men ved at skabe individuelt tilpassede billeder, der afspejler klientens metaforverden og følelsesmæssige landskab, åbner jeg op for en visuel samtalevej. Det kan føre til dybere forståelse og transformation.

Når jeg skaber AI-billeder til mine klienter, bruger jeg min indlevelsesevne og terapeutiske ekspertise til at skabe ideer og symboler, der passer ind i deres metaforverden. Disse billeder fungerer som et visuelt spejl, der hjælper klienten med at få øje på nye perspektiver og muligheder for vækst og udvikling.

dialog billeder terapeutisk

Støtte til klientens udvikling

Ved at arbejde med AI-skabte dialogbilleder åbner jeg op for en dyb dialog om klientens følelser, tanker og ønsker for deres liv. Vi udforsker sammen de forskellige elementer i billedet. Og reflekterer over, hvordan de afspejler klientens indre tilstand og mål for terapien. Gennem denne proces støtter jeg klienten i at identificere og udforske nye muligheder og handlemønstre, som de kan overføre til deres levede liv. Ved at skabe et rum for kreativ udforskning og refleksion åbner jeg op for klientens potentiale for personlig vækst og selvrealisering.

psykoterapeut mpf Anja de Thurah

Er AI skabte dialogbilleder noget for dig?

Som terapeut er det min mission at støtte mine klienter i deres personlige rejse mod heling og vækst. Ved at arbejde med AI-skabte dialogbilleder, har jeg en kraftfuld metode til at dykke ned i klienters unikke metaforverden. Det åbner op for nye muligheder for udvikling og transformation. Gennem visuel udforskning og refleksion skaber vi sammen et rum for dyb forståelse og heling, der forstærker vores sproglige formuleringer, og åbner op for klientens fulde potentiale.

Hvis du ønsker individuel terapi med dialogbilleder, så sig det endeligt til mig. I min hverdag, benytter jeg nemlig de AI skabte dialogbilleder som støtteværktøj, der hvor jeg oplever der er behov for det. Også i parterapi. Du kan finde mine kontaktoplysninger her.

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah