42 21 62 22

Du skulle skamme dig!

Du skulle skamme dig! -forstå sund og usund skam

Hvad er skam?

Ved du egentligt hvad skam er, og hvordan det hver dag kommer til udtryk, i den måde vi oplever os selv på ?

Vidste du at mennesker der er blevet skammet ud på en usund måde i deres barndom, har lært sig selv at de ikke er noget værd og derfor har lavt selvværd ?

Hvis du blive klogere på emnet skam, hvordan det påvirker dit liv, eller opdragelsen af dine børn -så læs med her. Jeg giver dig både gode tips til hvordan du skal gøre, og hvordan du helst ikke skal gøre som forælder.

Du kan også blive klogere på psykoterapeut Anja de Thurah ved at følge dette link

Du kan læse andre artikler her

sund og usund skam

Hvad er skam ?

Udforskning af Skam

En dybdeanalyse af emotionel turbulens og selvopdagelse

Skam er en kompleks og universel menneskelig følelse, der har fascineret filosoffer, psykologer og kunstnere gennem århundreder. Det er en følelse af utilstrækkelighed, flovhed eller ydmygelse. Den opstår, når ens handlinger, tanker eller karaktertræk ikke stemmer overens med ens egne, ens forældres eller samfundets standarder. Skam er ikke kun en følelse, men også en social konstruktion, der varierer betydeligt mellem kulturer og samfund. I denne artikel vil jeg dykke ned i naturen af skam, dens psykologiske implikationer og hvordan den kan påvirke individuel selvopdagelse og social interaktion.

Skammens natur

Skam opstår normalt, når en person føler, at de har brudt en norm eller standard, hvad enten det er etik, moral eller sociale forventninger. Det kan være forårsaget af små fejl eller større overtrædelser. Og det kan både være internt genereret og eksternt pålagt af samfundet. Nogle gange er skammen rationel og berettiget, mens den andre gange kan være overdrevet eller uretfærdig.

 Psykologiske implikationer

Psykologisk set er sund skam sundt for at vi kan navigere socialt som mennesker, imens usund skam kan være ødelæggende. Usund skam kan føre til lav selvværd, depression, angst og social tilbagetrækning. Når en person oplever usund skam, kan de internalisere følelsen og begynde at se sig selv som dårlige eller uværdige. Dette kan skabe en ond cirkel af negative tanker og følelser, som er svær at bryde ud af. Der er mange der går i terapi hos mig, fordi de har sådan et følelsesmæssigt usundt skam mønster, de har brug for at udvikle sig ud af.

På den anden side kan skam også være en katalysator for personlig vækst og forandring. Når en person erkender og udforsker deres skam, kan de begynde at forstå årsagerne bag den. Og derefter tage skridt til at korrigere deres handlinger eller holdninger. Dette kan føre til en dybere forståelse af sig selv og deres værdier og endda til en stærkere tilknytning til deres samfund og kultur.

Selvopdagelse og social interaktion

Skam spiller en vigtig rolle i sociale interaktioner og dannelse af identitet. På den ene side kan frygten for skam føre til konformitet og overholdelse af samfundets normer og regler. På den anden side kan oplevelsen af skam bidrage til at adskille individer fra gruppen og drive dem til at udforske og udvikle deres egen unikke identitet.

I dagens digitalt forbundne verden kan skam også forstærkes og forvrænges af sociale medier og onlineplatforme. Sammenligning med andres tilsyneladende perfekte liv online, kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og skam hos enkeltpersoner.

Skam er kompleks

Skam er en kompleks og flerdimensionel følelse, der berører os alle på en eller anden måde i løbet af livet. Det kan være både ødelæggende og transformerende, afhængigt af hvordan det håndteres og integreres i ens liv. At udforske og forstå skammens natur kan bidrage til at fremme emotionel intelligens, selvbevidsthed og medfølelse. Både med os selv og med andre i vores samfund. Ved at omfavne og lære af vores erfaringer med skam kan vi vokse som enkeltpersoner og som samfund.

Forskellen på sund og usund skam

Vejen til et bedre selvværd gennem terapi

Skam er en følelse, der kan have en dybtgående indvirkning på vores mentale velbefindende og selvværd. Mens nogle former for skam kan være sundt og hjælpe os med at vokse og udvikle os, kan andre former være skadelige og forstærke negative tanker om os selv. I denne artikel vil vi udforske forskellen mellem sund og usund skam og undersøge, hvordan psykoterapi kan være en vej til helbredelse for dem, der lider af lavt selvværd på grund af usund skam.

Forskellen mellem Sund og Usund Skam

Sund skam opstår, når vi erkender, at vores handlinger eller adfærd ikke stemmer overens med vores personlige værdier eller samfundets normer. Det kan fungere som en indre vejledning til selvforbedring og udvikling. Sund skam er ofte forbundet med en følelse af ansvar og motivation til at ændre adfærd eller gøre tingene bedre i fremtiden.

På den anden side kan usund skam være destruktiv og forstærke negative selvopfattelser og lavt selvværd. Det kan opstå, når vi internaliserer samfundets kritik eller når vi bliver fanget i mønstre af selvnedgørelse og selvbebrejdelse. Usund skam er ofte forbundet med følelsen af at være grundlæggende forkert eller uværdig, uanset hvad vi gør. Når man har en usund skamfølelse, siger man ting til sig selv som: Jeg dur jo heller ikke til noget. De vælger ikke mig, det er da klart. Jeg har ikke fortjent noget godt.

Vejen til helbredelse gennem terapi

Psykoterapi er en effektiv vej til at håndtere og helbrede lavt selvværd, der stammer fra usund skam. Jeg hjælper hver dag enkeltpersoner med at identificere, forstå og udfordre de negative tankemønstre og overbevisninger, der ligger til grund for deres usunde skam.

Gennem terapi kan en person lære at genopbygge deres selvværd ved at udforske deres kerneværdier, styrker og ressourcer. Jeg hjælper også med at udforske tidligere oplevelser og traumer, der kan være med til at opretholde usund skam, og give redskaber til at håndtere og bearbejde disse følelser.

En simpel måde at forstå forskellen på sund og usund skam

De konkrete forskelle af udskamning, der skaber sund eller usund skam.

Her er et par historier, der konkret fortæller om hvordan vi som forældre benytter skam til at korrigere vores børns handlinger, og hvordan barnet udvikler sund eller usund skam.

Sund skam:

Lille Ole er 1 år gammel. Han har lige lært at kravle. Han kravler rundt i stuen og får øje på en potteplante, og han vil gerne smage på jorden i potten. Mor siger højt nej. Ole bliver temmelig forskrækket over hendes reaktion, og han græder og skammer sig. Mor tager ham op på skødet og trøster ham, fortæller ham at han er dejlig, men at hun ikke vil have at han tager jorden op af potten. Til gengæld må han komme ud og grave i sandkassen om lidt. Ole mærker at han er elsket og god nok som han er, og det er hans handling der ikke er acceptabel.

Usund skam:

Ida på 5 år sidder ved middagsbordet sammen med sine forældre. Hun er ikke sulten, og keder sig lidt. Ida tager noget af sin mad på tallerkenen, og giver det til hunden der står ved siden af og tigger. Idas mor bliver vred. Hun har fortalt Ida at hunden ikke skal fodres ved bordet. Hun skælder Ida ud, og Ida løber ind på sit værelse. Ida ligger længe så sin seng, og er ked af at moderen er så vred på hende. Ida kan høre hendes forældre snakker og vasker op. Senere kan hun høre fjernsynet blive tændt inde i stuen. Ida falder grædende i søvn imens hun tænker :Mor kan ikke lide mig. Jeg gør altid alting forkert. Mor ser mig slet ikke.

Gode bøger, hvis du vil opdrage dine børn sundt:

Jesper Juul -Dit kompetente barn (fra 1995)

Susan Hart og Marianne Bentzen -Neuroaffektiv billedbog

Hvordan skal man IKKE gøre som forældre

 Det du IKKE skal gøre

Desværre kan forældre  utilsigtet være årsagen til, at deres børn oplever usund skam. Her er nogle måder, hvorpå det sker:

 • Overdreven kritik: Konstant kritik og nedgørelse fra forældrene kan få børn til at føle sig utilstrækkelige og uværdige. Når forældre fokuserer mere på fejl end på succeser, kan det underminere børns selvværd og bidrage til en usund følelse af skam. Husk at der også er overdreven kritik gemt i humor.
 • Manglende accept: Forældre, der ikke accepterer deres børn for, hvem de er, kan skabe en følelse af skam hos børnene. Dette kan ske, når forældre har urealistiske forventninger til deres børn, eller når de ikke viser kærlighed og accept, uanset hvad børnene gør.
 • Sammenligning med andre: At sammenligne ens børn med andre, enten søskende, venner eller andre børn, kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og skam hos børnene. Når forældre konstant sammenligner deres børn med andre og fremhæver deres mangler, kan det underminere børnenes selvværd.
 • Skamfulde kommentarer: Uanset om det er kommentarer om kroppen, udseendet, adfærden eller præstationerne, kan skamfulde kommentarer fra forældre efterlade varige ar på børnenes selvbillede. Sådanne kommentarer kan være ekstremt sårende og bidrage til en følelse af skam og utilstrækkelighed.
 • Manglende støtte og empati: Når forældre ikke viser støtte og empati over for deres børn i svære situationer, kan det føre til en følelse af isolation og skam. Børn har brug for at vide, at deres forældre er der for dem, uanset hvad, og manglende støtte kan forstærke følelsen af skam.

Giv dit barn de bedste forudsætninger med sund skam

De sunde egenskaber

Det er vigtigt for forældre at være opmærksomme på deres adfærd og kommunikation over for deres børn for at undgå at skabe en usund følelse af skam. Ved at være støttende, accepterende og kærlige kan forældre hjælpe med at fremme en sund følelse af selvværd og selvtillid hos deres børn.

At skabe en sund følelse af skam hos ens børn er en balancegang for forældre. Husk ingen forældre er perfekte, vi gør bare vores bedste. Mens det er vigtigt at lære børn om sociale normer og værdier, bør det gøres på en støttende og opbyggende måde, der ikke underminerer deres selvværd. Her er nogle måder, hvorpå forældre kan hjælpe med at fremme sund skam hos deres børn.

Sunde egenskaber

 1. Tydelige forventninger og grænser:

Det er vigtigt for forældre at etablere klare forventninger og grænser for deres børn. Dette kan hjælpe med at skabe en følelse af struktur og sikkerhed, og det kan også hjælpe børn med at forstå, hvad der forventes af dem i forskellige situationer.

 1. Konsekvenser og ansvar:

Når børn overtræder regler eller opfører sig uhensigtsmæssigt, er det vigtigt at følge op med passende konsekvenser. Dette kan hjælpe børn med at forstå, at deres handlinger har konsekvenser, og det kan også lære dem ansvarlighed og respekt for andre.

 1. Empati og støtte:

Selv når børn begår fejl, er det vigtigt for forældre at udvise empati og støtte. Dette kan hjælpe med at reducere følelsen af skam og fremme en sund læring og vækst.

 1. Kommunikation og refleksion:

Forældre bør opfordre til åben kommunikation og refleksion med deres børn. Dette kan hjælpe børn med at forstå årsagerne bag deres handlinger og lære af deres fejltagelser.

 1. Modellering af sund skam:

Forældre spiller en vigtig rolle som rollemodeller for deres børn. Ved at vise sund skam i deres egne handlinger og beslutninger kan forældre hjælpe med at skabe et miljø, hvor børn lærer at tage ansvar for deres egne handlinger og opfører sig på en respektfuld og hensigtsmæssig måde.

Ved at følge disse retningslinjer kan forældre hjælpe med at skabe et miljø, hvor børn lærer at forstå og håndtere skam på en sund og konstruktiv måde. Dette kan fremme deres personlige udvikling og bidrage til at opbygge deres selvværd og selvtillid.

Forskellen på selvværd og selvtillid

Selvværd:

Selvværd handler om den grundlæggende værdi, en person tilskriver sig selv. Det er en dybtfølt overbevisning om ens egen værdi, kompetence og betydning som individ. Et sundt selvværd indebærer at acceptere sig selv, være tilfreds med ens egne styrker og svagheder og have en følelse af indre værdighed og respekt for sig selv. Mennesker med et sundt selvværd har en tendens til at være mere resistente over for ydre kritik og mere i stand til at håndtere udfordringer og modgang i livet.

Selvtillid:

Selvtillid, derimod, handler om troen på ens evner og kompetencer i specifikke områder eller situationer. Det er tilliden til ens evne til at opnå succes og håndtere udfordringer baseret på ens erfaringer, færdigheder og tidligere resultater. Mens selvtillid kan variere afhængigt af situationen og de specifikke færdigheder, en person har, er det stadig vigtigt for at opnå personlige mål og trives i forskellige områder af livet.

Forskelle:

Den primære forskel mellem selvværd og selvtillid ligger i deres fokus og rækkevidde. Selvværd er mere bredt og generelt og handler om en persons grundlæggende værdi som individ, uafhængigt af specifikke færdigheder eller præstationer. Selvtillid er mere specifik og situationel og fokuserer på tilliden til at lykkes i bestemte aktiviteter eller områder.

Sammenhæng:

Selvværd og selvtillid er imidlertid tæt forbundne, og de kan påvirke hinanden. Et sundt selvværd kan bidrage til at styrke en persons selvtillid, da en følelse af indre værdi og accept giver en solid base for at tro på ens evner og håndtere udfordringer. På samme måde kan en stærk selvtillid bidrage til at styrke selvværdet ved at bekræfte en persons evne til at opnå succes og trives i forskellige områder af livet.

I det store og hele er både selvværd og selvtillid vigtige aspekter af en persons mentale og følelsesmæssige velbefindende, og de spiller en central rolle i at skabe en følelse af selvopfyldelse og tilfredshed med ens liv. At pleje begge disse aspekter af ens selvopfattelse kan bidrage til at fremme en sund og positiv selvopfattelse.

Trine på gyngen

Trine sidder på gyngen på den store legeplads. Hendes forældre står foran, med hendes lillebror i barnevognen. Trine gynger højt, for det har hun lige lært. Hun bevæger sine ben frem og tilbage, og mærker hvordan gyngen svinger højere og højere, når hun bruger sine muskler. Trine råber til sine forældre :” Se mig mor og far.”

 • Trines forældre svarer:” Hold da op hvor er det flot. Sådan en stor pige du er blevet. Kan du gynge endnu højere?” – og Trines selvtillid bliver styrket.
 • Trines forældre svarer:” Wow det ser vildt og sjovt ud. Kilder det i maven ? Vi kan se du er glad.” -og Trines selvværd udvikles, ved at Trine bliver set for lige præcis den hun er lige nu.


Book tid online her

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah