42 21 62 22

Individuel terapi

psykoterapeut Anja de Thurah

Velkommen i individuel samtaleterapi

De fleste mennesker kan få brug for støtte til at komme videre i livet eller ud af en krise. Individuel terapi handler om, at du sammen med en psykoterapeut, og igennem øget selvbevidsthed bliver mere af det, der er dig -og ikke blot overlever i dit liv. Individuel terapi er en investering i livsglæde -at finde retning og balance. Samtaleterapi hjælper dig til at opleve større livskvalitet.  –Anja de Thurah 

Mod til forandring i individuel terapi

Selv om spørgsmålet må besvares af den enkelte, har mennesker, der opsøger psykoterapi, flere ting til fælles. De er modige. Det kræver mod, at dele sine kvaler og smertefulde erfaringer med et fremmed menneske. Og det skal til for, at psykoterapien kan gavne. Uden mod til at vise dette fremmede menneske (psykoterapeuten) tillid og være villig til at dele svære følelser, vil der slet ikke være nogen terapi.

Jeg mener, at vi ofte opsøger individuel terapi, når vi ikke forstår vores egne følelser og handlinger. Vi opsøger terapi, fordi vi ønsker at føle og handle anderledes. Det er med ønsker om at blive fri for tanker og handlinger, som volder os pine, og som vi ofte gentager igen og igen – helt imod vores ønske. Vi kommer, for at få et ordentligt og friere forhold til os selv og til andre mennesker.

Vi kommer således med håb. Med håb om at finde ro og fred med os selv. Og med håb om, at selv om vi ikke kan finde vej alene, så kan vi med støtte fra psykoterapeuten.

individuel terapi samtale

En professionel tilgang til individuel terapi

 • Fagligt godt klædt på med 5 års uddannelse inden for psykoterapi plus videreuddannelser.
 • Erfaren psykoterapeut og parterapeut inden for sit felt med praksis siden 2017
 • Praksis både i København og på Fyn. Du kan finde mig to dage om ugen hvert sted.
 • Du kan bestille tid online, direkte i min kalender, så du får en tid der passer dig.
 • Jeg skaber altid et trygt rum, og tilpasser min terapi så du trives i det, og oplever at kunne følge med samt have valgmuligheder i processen.
 • Har etikken i orden, og er medlem hos blandt andet Dansk psykoterapeutforening, som kvalitets stempel for min praksis.
individuel terapi deprimeret

Evidens og dokumenteret effekt på individuel terapi

Og vi gør klogt i at håbe, for vi ved i dag, at individuel terapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. Der er med andre ord ingen grund til ikke at være optimistisk. Langt de fleste får det bedre. Det kan godt være din udvikling tager lidt tid. Det er nogle gange to skridt frem og et tilbage. De temaer, som du arbejder med i terapien, har ofte etableret sig over mange år. Derfor vil det også være urimeligt at forvente, at de forsvinder af sig selv efter få uger. Det vil kræve hårdt arbejde, og det vil kræve lidt tålmodighed.

 

Du er velkommen til at bestille en tid hos mig, hvis du tænker at mine psykoterapeutiske retninger kan være de rigtige for dig. Jeg arbejder emotionsfokuseret psykoterapi, oplevelsesorienteret psykoterapi, og er fænomenologisk og eksistentielt funderet i min tilgang.

 

Din mentale sundhed i fokus i individuel terapi

Terapi og mental sundhed

Mental sundhed spiller en afgørende rolle i dit liv, og er ikke noget du kan tage for givet. Det er først når du mærker hvad ubalancer i dit sind gør ved din og din families livskvalitet, at du forstår at din mentale sundhed er noget du må tage vare på og pleje. Individuel terapi er en ressourcefuld vej mod at opnå indre balance og trivsel. Som erfaren psykoterapeut forstår jeg vigtigheden af at skabe et trygt rum,  hvor der er plads til selvudforskning og vækst. Det kan være svært at vælge imellem de mange psykoterapeutiske tilbud, at kunne have et overblik over  hvad psykoterapi indebærer, og hvordan det kan bidrage til netop dit og din families velbefindende.

Tilgange til individuel terapi

1. Forståelse af individuel terapi:

Individuel terapi er en samtalebaseret tilgang, der involverer en professionel psykoterapeut, og en klient. Formålet er at udforske og forstå de følelsesmæssige, adfærdsmæssige eller kognitive udfordringer, klienten står overfor. Ved at skabe et tillidsfuldt forhold fremmer psykoterapi selvindsigt og muliggør positive forandringer.

2. Tilgange til individuel terapi:
 • Kognitiv Adfærdsterapi (KAT):
  • Fokuserer på at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd.
 • Psykodynamisk Terapi:
  • Udforsker ubevidste processer og barndomserfaringer for at forstå nuværende adfærd og følelser.
 • Eksistentiel Terapi:
  • Betragter grundlæggende livsspørgsmål som frihed, mening og isolation.
 • Narrativ Terapi:
  • Arbejder med individets fortælling og hjælper med at omdefinere livsoplevelser.
 • Emotions fokuseret individuel terapi
 • Fokuserer på at bevidstliggøre følelser, kunne udtrykke dem, og være med dem konstruktivt.
3. Hvornår er individuel terapi relevant?

Psykoterapi er nyttig i mange forskellige livssituationer, såsom:

 • Depression og Angst: At håndtere følelser af tristhed eller uro.
 • Stress: At finde fokus på et balanceret liv.
 • Relationelle udfordringer: At forbedre kommunikation og forståelse i forhold.
 • Livsovergange: At tackle ændringer i livet som jobskift, tab eller pensionering.
 • Selvudvikling: At styrke selvindsigt og personlig vækst.
4. Fordele ved individuel terapi:
 • Selvindsigt: Udforskning af egne tanker og følelser.
 • Mestring af Udfordringer: Udvikling af strategier til at håndtere livets udfordringer.
 • Forbedret Livskvalitet: Øget trivsel og følelse af tilfredshed.

Invester i dit mentale velvære gennem individuel terapi. Som erfaren psykoterapeut, er jeg her for at støtte dig på din rejse mod selvopdagelse og positiv forandring. Kontakt mig for at begynde din rejse mod et sundere og mere meningsfuldt liv.

Psykoterapi hos Anja de Thurah

Hvorfor vælge emotions fokuseret individuel terapi?

5 grunde til hvorfor jeg syntes du skal vælge emotions fokuseret individuel terapi:

1. Dyb forståelse og bearbejdning af følelser:

Emotionsfokuseret Psykoterapi har sit fundament i forståelsen af, at følelser spiller en afgørende rolle i vores mentale velbefindende. Ved at dykke ned i og bearbejde disse følelsesmæssige lag, kan EFT hjælpe dig med at få klarhed over de underliggende årsager til dine udfordringer. Det er altså slut med at symptombehandle. Vi vil finde ind til roden af din udfordring.

2. Individuel tilgang til unikke behov:

EFT anerkender, at hver person er unik, og derfor tilpasses terapien individuelt. Din terapeut vil skræddersy interventionsmetoderne for at imødekomme dine specifikke behov og mål. Denne individualiserede tilgang øger chancerne for succes i terapeutiske fremskridt. Vi er alle forskellige, og du og din livshistorie er unik. Du bliver derfor ikke puttet ned i en kasse, hvor du ikke oplever du passer ned i. I stedet tilpasser terapien sig dig, som et varmt tæppe, vi kan bevæge rundt så det er der for dig og ikke omvendt. 

3. Styrkelse af emotionel intelligens:

En af de primære mål med EFT er at styrke din emotionelle intelligens. Gennem individuel terapeutisk vejledning lærer du at identificere, forstå og regulere dine følelser på en sund måde. Dette har en positiv indvirkning på din generelle livskvalitet og dine relationer. Mange af mine klienter er kommet rigtigt langt i livet og fundet nogle stærke ansættelser i erhvervslivet, men de har altid mærket at den følelsesmæssige intelligens ikke har fået lov at følge med (af den ene eller anden grund) og selvom de kan mange strategier for at klare sig uden, kan det også føles tomt eller forpint. Mange oplever også at perfektionismens tankesæt holder emotionerne skak som noget der blot forstyrrer, eller man kan have lært sig at man ikke er stærk og klog, når man giver efter for sine følelser og lader dem fylde. 

4. Effektiv til stress, angst og depression:

EFT har vist sig at være særlig effektiv til at håndtere stress, angst og depression. Terapeuten arbejder med dig for at identificere og forstå de underliggende årsager til disse tilstande, hvilket giver dig redskaber til bedre at håndtere og overvinde dem. Det er en vej hvor balancen i livet åbnes op indefra.

5. Opbygning af sundere relationer:

Gennem EFT får du ikke kun muligheden for at forstå dine egne følelsesmæssige reaktioner, men også for at forbedre dine relationelle færdigheder. Dette kan styrke dine forbindelser til andre og skabe mere dybde og forståelse.

Vælg emotionsfokuseret individuel terapi for dit velbefindende, din livskvalitet og dit mentale helbred

Valget af individuel terapeutisk tilgang er en personlig beslutning, men emotions fokuseret individuel terapi skiller sig ud som en metode, der er mere end blot symptombehandling. Det åbner døren til dybere selvforståelse, emotionel heling og en vej mod et mere tilfredsstillende liv. Du er så velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre lidt mere, eller hvis du har mod på at bestille en tid.