42 21 62 22

Kan du være psykisk voldelig i skænderier ?

Kan du være psykisk voldelig i skænderier med kæresten ?

Tag ansvar for det, hvis du oplever, at du kan være psykisk voldelig, når du er presset i et skænderi.

At opdage og derefter at tage ansvar for ens egne handlinger, især hvis man har udsat andre for psykisk vold, er en vigtig og modig handling. Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for ofrene, og anerkendelse af ens ansvar, er det første skridt mod personlig vækst og reparation af skader.

Psykisk vold kan se ud på mange måder, og det er aldrig for sent at gøre noget ved det. Her er nogle skridt, man kan tage for at tage ansvar og arbejde mod positiv forandring:

1. Selvrefleksion:

Start med at tage dig tid til selvrefleksion. Undersøg dine egne handlinger, holdninger og adfærd. Vær ærlig over for dig selv om, hvordan du har påvirket andre med din adfærd. Det kan være svært helt at se sig selv, og her kan du få hjælp af en psykoterapeut.

2. Anerkendelse af skade:

Anerkend den skade, du har forvoldt. Forstå, at psykisk vold kan være lige så ødelæggende som fysisk vold og kan have langvarige konsekvenser for den, der bliver udsat for det. Tag ansvar for de følelsesmæssige og mentale påvirkninger, du har haft på andre.

3. Udtryk ægte anger:

Når du er klar, skal du udtrykke en ægte undskyldning. Vær specifik om, hvad du undskylder for, undgå at undskylde dig selv med begrundelser og undgå at skyde skylden væk. Sig noget i retning af: “Jeg er virkelig ked af, at mine handlinger har forårsaget dig smerte. Jeg tager fuldt ansvar for det, jeg har gjort.” Det bedste er hvis du også kan mærke medfølelse, og anger. Du kan få hjælp til at lære dine følelser at kende hos en psykoterapeut.

4. Lyt til den du har såret.

Åbn dig for at lytte til den du har sårets oplevelser og følelser. Vis empati og forståelse. Dette kræver tålmodighed og ydmyghed for at forstå, hvordan dine handlinger har påvirket en andens liv.

5. Forpligtelse til forandring:

Erklær din forpligtelse til personlig udvikling og forandring. Det kan involvere det, at fortælle at du vil gå i terapi, for at arbejde med de underliggende årsager til din adfærd og lære mere konstruktive måder at håndtere konflikter på.

6. Lær af erfaringen:

Se på denne situation som en læringsoplevelse. Forstå, hvordan du kan forhindre gentagelse af lignende adfærd i fremtiden. Identificer udfordringer og mønstre i dit eget liv, der kan have bidraget til din adfærd.

7. Respekt for grænser:

Respekter grænser og behov hos andre mennesker. Nogle gange kan det indebære at give plads og respektere, hvis personen ikke er klar til at forbinde sig med dig igen eller tilgive dig. Det kan være at personen først skal se at du virkeligt tager dit ansvar alvorligt, og at du over tid forandrer adfærd.

8. Engagér dig i din egen selvforbedring:

Søg løbende udvikling og vækst. Deltag i terapien, læs bøger om personlig udvikling, og lær sunde strategier til at håndtere stress og konflikter.

At tage ansvar for psykisk vold kræver tid, tålmodighed og vedholdenhed. Det er en proces, der ikke kun handler om at undskylde, men også om at demonstrere forandring gennem handlinger. Vigtigst af alt er det at huske på, at selvom man har begået fejl, har man magten til at ændre og forbedre sig selv. I terapien kan jeg lære dig andre strategier, så du kan håndtere at være i konflikt og skænderier, uden at være psykisk voldelig.

Jeg er psykoterapeut og parterapeut, med praksis i København og på Fyn. Du er velkommen i individuel terapi her hos mig. Her vil du få hjælp til at forstå hvorfor du håndtere ting som du gør, og jeg vil hjælpe dig med at kunne håndtere livet på en ny måde.

Bor du i Jylland, er der hjælp at hente hos min dygtige kollega Mette. Du kan læse mere på hendes hjemmeside her.

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah