42 21 62 22

Kursus i metaforer og billedsprog i det terapeutiske rum

Jeg underviser i efteråret på kurset i metaforer og billedsprog i det terapeutiske rum hos EFT- instituttet.

Kom med på kursus i metaforer og billedsprog i det terapeutiske rum.

Kurset er for dig, der vil fordybe dig i metaforernes betydning for indre oplevelsesverden, og ønsker nye værktøjer i denne sammenhæng.

Kurset hjælper dig til at have et metaforisk fokus, og hjælpe klienter til et større sprog for deres indre oplevelsesverden, samt at opdage nye handlemuligheder herigennem.

Kurset er tænkt som et supplement til nuværende terapeuter.

Kursets fokus er på eksternalisering af metaforer og billedsprog, både med afsæt i samtalen, men også i dialogbilleder og kunst.

Hvad kan metaforer og billedsprog i det terapeutsike rum ?

Metaforer og billedsprog er kraftfulde redskaber inden for terapi, der kan hjælpe med at skabe dybere forståelse, kommunikation og forandring. Når terapeuter anvender metaforer, bruger de symbolske beskrivelser eller billeder for at repræsentere komplekse følelser, oplevelser eller relationer. Dette kan gøre terapi mere tilgængelig og effektiv, især når det kommer til at adressere følsomme eller vanskelige emner.

En af fordelene ved at bruge metaforer i terapi er, at de kan fungere som broer mellem det bevidste og det ubevidste sind. Metaforer kan tale til det følelsesmæssige lag og åbne op for erkendelser, der måske ellers ville være vanskelige at nå. For eksempel kan terapeuten bruge billedsprog som at beskrive livet som en rejse eller en vej, hvor klienten udforsker, støder på udfordringer og finder styrke til at fortsætte.

Billedsprog kan også hjælpe med at externalisere problemer, hvilket betyder at adskille klienten fra problemet. Ved at personificere udfordringerne kan terapeuten arbejde med klienten for at skabe afstand og perspektiv. Dette gør det lettere at udforske alternative synspunkter og løsninger.

Når terapeuten og klienten sammen skaber eller udforsker metaforer, bliver terapien mere kreativ og dynamisk. Metaforer kan skabe en fælles forståelsesramme og hjælpe med at bygge bro mellem terapeutens og klientens verdener. Dette fremmer en dybere forbindelse og et stærkere samarbejde i terapiforløbet.

Der er dog også nogle forholdsregler, der skal tages. Terapeuten skal være opmærksom på klientens individuelle erfaringer, kulturelle baggrund og personlige præferencer for at vælge passende metaforer. Brugen af ​​metaforer skal altid være støttende og respektfuld for klientens følelsesmæssige tilstand.

I det store hele kan metaforer og billedsprog i terapi åbne døren til dybere selvrefleksion, øget bevidsthed og positiv forandring. De tjener som kreative redskaber til at navigere gennem komplekse følelser og situationer, og de kan bidrage til at forme terapiforløbet på en meningsfuld og effektiv måde.

På kurset kommer vi blandt andet rundt om:

  • Metaforteori
  • metaforer som meningsunivers og nøglebilleder
  • æstetik og intuitive udtryk

På kurset vil vi veksle mellem teori, casebeskrivelser og træning.

Læs mine om mine ydelser inden for psykoterapi her

Vil du vide lidt mere om hvem jeg er kan du klikke her

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah