42 21 62 22

Mænd i terapi

Mænd i terapi

Mænd går også i terapi

Jeg har mange mænd i terapi, og har igennem årene fået en del erfaringer med, hvad mænd kan have af forventninger til det at gå i terapi og til terapeuten. De fleste mandlige klienter har tænkt længe over det, og søgt grundigt efter den terapeut de tænker er den rette, før de finder vej hen til mig. Det, at tage en beslutning om at prøve terapi af, kan bare være ekstra svært for en mand.

En opgørelse hos Danske regioner fra 2015 viste at der var 3 gange så mange kvinder der opsøgte terapi, som der var mænd. Og en nylig undersøgelse fra i år, viser at mænd stadig halter bagefter, når det kommer til at søge hjælp hos en terapeut. MEN et forskningsprojekt fra Rigshospitalet viste sidste år, at når mænd vælger at gå i terapi, holder de lige så længe ved terapien og får lige så høj effektivitet ud af det, som kvinder.

Kvinder har ikke flere psykologiske issues end mænd har, men mænd kan stadigvæk have en tilbøjelighed til at opleve at det er et nederlag at søge terapi, og at man er svag hvis man opsøger en psykoterapeut.

Sendt i terapi af kæresten eller konen

En hel del af mine klienter fortæller mig første gang de kommer, at det er deres kæreste eller kone der har “tvunget” dem afsted, eller at det var kæresten eller konen, der syntes det her med terapi var en god ide.

Jeg syntes personligt det er fedt at de har en kæreste/kone, der lægger mærke til at deres mænd kan have brug for en terapeut, og – mit fokus er på, at det er manden selv der er kommet ind af døren. Men jeg hører, at disse mænd ikke helt har tillid til at terapi er noget for dem, og jeg hører, at de har ladet sig overtale af et menneske i deres liv, de har virkeligt meget tillid til. Det er derfor vigtigt for mig som terapeut, at jeg får vist dem allerede første gang de kommer, at terapi netop er brugbart -også for dem. Så næste gang de kommer, kan de allerede mærke, at nu har de selv taget et konstruktivt valg om det.

Mænd tænker mere i følelser, hvor kvinder mærker mere i følelser.

Uden at drage alle over en kam, er det ofte sådan at mænd tænker følelser. Følelser er sansefornemmelser i kroppen, der kobler sig sammen med de tanker vi har omkring de sansninger. Mænd taler altså ofte mere fra den tankemæssige del af følelserne, og kvinder mere fra den følende del. For mig at se er det bare fokus to forskellige steder. Mænd kan altså tænke enormt mange tanker omkring det de føler, og ud fra det, udtrykke sig. Og kvinder kan mærke enormt mange nuancer i deres sanseapparat omkring deres følelser, og udfra tanker omkring det, italesætte alt det de oplever. Der er ikke en rigtig og forkert måde, der er bare to måder. Men for mange mænd kan det ske, at de ikke når at registrere hvilke primære sansninger de oplever i kroppen, før tanken har taget over. Det kan nemlig tage et split sekund. Det kan give en oplevelse af fastlåsthed eller magtesløshed i livets problematikker eller i kontakten i relationer.

Stress, angst og depression

Mænd og kvinder er heller ikke nødvendigvis ens når det kommer til symptomer på svære psykiske tilstande. Hos mænd kan depression og angst give symptomer som vrede og tilbagetrækning fra relationer, og nogle mænd kan have en tendens til destruktiv adfærd. Forskellige former for afhængighed og misbrug, er også en måde at takle stress på, og er blot et tegn på underliggende smerte. Arbejdsafhængighed er et andet almindeligt fænomen, og det kan være en ond spiral for den enkelte at være i.

Mænd er som mænd skal være

Det giver stor mening for mig, at der er flere kvinder end mænd der søger terapi. Genetisk er vi skabt forskelligt. Vores forskellige hormon niveauer har betydning for vores køn og muskelmasse, men jeg tror på, at det også har betydning for vores psykiske arvemasse. For eksempel ser jeg helt små drenge der kun vokser op med en mor, vælge de klassiske drengelege, selvom ingen har introduceret dem for dem endnu. Udover at vi er urmennesker med genetiske arveanlæg og instinkter, bliver vi selvfølgeligt også påvirket af kulturen både i samfundet og i den familie vi vokser op i.

I en stor undersøgelse fra Garuda Tal der taler, med 55.000 repræsentative mænd og kvinder på gennemsnitligt 40 år, viser nogle karaktertræk en stor forskel på kvinder og mænd. Hvor kvinderne generelt har let ved at have tillid og tiltro til andre mennesker, er mændende mere neutrale fra start, til tillid og tiltro er opbygget. Derudover er mænd i langt højere grad drevet af konkurrence og af at søge indflydelse, samt de betragter sig selv langt mere selvsikre og psykisk robuste.

Jeg tror på at en mand er som en mand skal være, men også han, kan komme ud for udfordringer han kan søge hjælp til. Derfor er det ekstra vigtigt at mænd i terapi mærker, at terapi handler om at finde ind til der, hvor man kan være mere som sig selv. Et autentisk mandligt selv i trivsel.

Måske du undrer dig over hvorfor jeg har så mange mænd i terapi, når artiklen her handler om at mænd har svært ved at gå i terapi? Det har jeg af den årsag, at mænd er gode til at anbefale videre til andre mænd, når noget har været super godt, og virket for dem.

Er terapi det rigtige for dig som mand ?

Du er velkommen i individuel terapi hos mig. Du kan selv booke tid i min kalender online, og finde den tid der passer dig. Du kan også vælge at tage kæresten med og gå i parterapi sammen. Så kan I som par støtte hinanden på rejsen.

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah