42 21 62 22

Mænds overgangsalder -Andropausen

mænds overgangsalder andropause

Mænd har også en overgangsalder

Mens mænds overgangsalder ikke er så tydelig eller godt forstået som kvinders, er det stadig en vigtig fase, der kan påvirke mænds mentale og fysiske sundhed. Mange mænd kan opleve følelsesmæssige udfordringer som angst, irritabilitet, depression og tab af livsglæde i denne periode. For nogle kan overgangsalderen føre til en følelse af identitetskrise eller bekymring for aldring og tab af ungdommelighed.

Der kommer mange mænd i terapi hos mig, fordi de oplever en midtvejskrise, og de kan mangle at finde mening i hvorfor den kommer netop nu, mens de måske har gang i en masse gode ting, og livet egenlig bare burde være en leg for dem. Nogle gange er midtvejskrisen udløst af overgangsalder, altså en ændring i ens indre hormon system, og så kan det være nok så svært at finde ydre mening om hvorfor. Hvorfor nu. Hvorfor mig.

Vi har alle brug for at prøve at finde svar på det store spørgsmål “Hvorfor”, og derfor giver det også nogle gange mening, at få taget en blodprøve hos lægen, og se om årsagen kunne ligge der.

Ligegyldigt årsag, er min erfaring dog, at individuel terapi hjælper på både emotionerne og den videre retning i livet.

Oplever du selv at stå midt i livet og være udfordret, er du velkommen i terapi hos mig.

 

Det vi ved om mænds overgangsalder

Behandling af mænds overgangsalder fokuserer ofte på at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten. Dette kan omfatte hormonbehandling for at genoprette testosteronniveauer, livsstilsændringer såsom kost og motion for at fremme generel sundhed og trivsel samt psykologisk støtte og rådgivning for at håndtere følelsesmæssige udfordringer.

Det er vigtigt at huske, at mænds overgangsalder er en normal del af aldringsprocessen, og at det er helt acceptabelt at søge hjælp og støtte, hvis man oplever symptomer, der påvirker ens livskvalitet. Ved at være opmærksom på de potentielle udfordringer og søge passende behandling og støtte kan mænd navigere gennem denne fase med større lethed og bevare deres mentale og fysiske sundhed.

“Mænds overgangsalder”, også kendt som andropause eller late-onset hypogonadisme, er en fase i en mands liv, hvor der sker fysiologiske, hormonelle og følelsesmæssige ændringer. Selvom det ikke er en universel oplevelse på samme måde som overgangsalderen hos kvinder, kan mænd også opleve en række udfordringer i forbindelse med aldring og hormonelle ændringer.

En af de primære årsager til mænds overgangsalder er faldet i testosteronniveauer, der typisk begynder omkring midten af 40’erne til tidlige 50’ere og fortsætter gradvist gennem årene. Dette fald i testosteronproduktionen kan føre til en række symptomer, herunder nedsat seksuel lyst og funktion, træthed, humørsvingninger, søvnforstyrrelser, nedsat muskelmasse og styrke samt øget fedtmasse.

Slut med taburisering af mænds overgangsalder

Selvom kvinder ofte taler åbent om overgangsalderen og dens udfordringer, er mænds overgangsalder ofte omgivet af tabu og tavshed. Dette tabu stammer delvist fra den traditionelle opfattelse af maskulinitet, der fremhæver styrke, uafhængighed og modstand mod svaghed. Som et resultat heraf kan mænd føle sig flove eller utilpasse ved tanken om at indrømme, at de oplever fysiske og følelsesmæssige udfordringer i forbindelse med aldring og hormonelle ændringer. Og det skal ikke være sådan! Mænd er stadig cool, stærke og i deres bedste alder, selvom de er i overgangsalderen. Men her er noget om hvorfor dette tabu absolut ikke bør eksistere mere:

1. Fysiske og mentale helbredsproblemer:

Mænds overgangsalder er ikke bare et spørgsmål om faldende testosteronniveauer; det kan have betydelige konsekvenser for deres fysiske og mentale helbred. Nedsat libido, træthed, humørsvingninger og søvnforstyrrelser er blot nogle af de symptomer, som mænd kan opleve. Ved at ignorere disse problemer og opretholde tabuet omkring mænds overgangsalder risikerer vi at overse alvorlige helbredsproblemer, der kræver opmærksomhed og behandling.

2. Mental sundhed og trivsel:

Overgangsalderen kan være en følelsesmæssig udfordrende tid for mænd, og tabuet omkring det kan forværre følelsen af isolation og ensomhed. Mænd kan føle sig uværdige eller utilstrækkelige, fordi de ikke lever op til det stereotype billede af maskulinitet. Ved at åbne op omkring mænds overgangsalder kan vi skabe et mere støttende miljø, hvor mænd føler sig trygge ved at søge hjælp og støtte, når de har brug for det.

3. Fremme ligestilling og forståelse:

Ligestilling indebærer ikke kun at tale om kvinders oplevelser, men også at anerkende mænds unikke udfordringer og behov. Ved at bryde tabuet omkring mænds overgangsalder kan vi skabe en mere inkluderende samtale om aldring og sundhed, der fremmer forståelse og støtte på tværs af køn.

4. Forbedret livskvalitet:

Ved at åbne op omkring mænds overgangsalder og tilbyde støtte og behandling kan vi bidrage til at forbedre mænds livskvalitet og trivsel. Når mænd føler sig fri til at tale om deres oplevelser og søge hjælp, kan de bedre håndtere de udfordringer, de står over for, og leve et mere tilfredsstillende liv.

I sidste ende er det afgørende at bryde tabuet omkring mænds overgangsalder og skabe et miljø, hvor mænd føler sig trygge ved at tale åbent om deres oplevelser og søge den nødvendige støtte og behandling. Ved at gøre det kan vi bidrage til at fremme mænds sundhed og trivsel og skabe et mere inkluderende samfund for alle. Så derfor, tal højt om det, på dit køns vegne, og hjælp den næste generation til en mere naturlig tilgang til at være mand.

Hvordan terapi kan hjælpe igennem overgangsalderen

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at udforske og forstå følelser og deres rolle i en persons mentale helbred og livskvalitet. Selvom EFT ikke er specifikt rettet mod behandling af mænds overgangsalder, er det stadig en effektiv tilgang til at hjælpe mænd med at håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå i denne livsfase. Jeg oplever det ihvertfald hele tiden i min praksis.

Når mænd går igennem overgangsalderen, kan de opleve en række følelsesmæssige udfordringer såsom angst, depression, irritabilitet og følelsesmæssig sårbarhed. Disse følelser kan være resultatet af hormonelle ændringer, men de kan også være forstærket af eksisterende livsbelastninger eller følelsesmæssige udfordringer.

Her er nogle måder, hvorpå emotionsfokuseret terapi kan hjælpe mænd med at håndtere overgangsalderens følelsesmæssige udfordringer:

1. Udforskning af følelser:

EFT giver mænd mulighed for at udforske og forstå de følelser, de oplever i forbindelse med overgangsalderen. Dette kan hjælpe med at identificere underliggende årsager til angst, depression eller irritabilitet og udvikle strategier til at håndtere disse følelser konstruktivt.

2. Styrkelse af følelsesmæssig regulering:

Gennem terapien lærer mænd teknikker til at regulere deres følelser og reagere mere hensigtsmæssigt på stressende situationer. Dette kan hjælpe med at reducere følelsen af overvældelse eller frustration, der kan opstå under overgangsalderen.

3. Forbedring af kommunikation:

Jeg fokuserer også på at forbedre kommunikationen, både med dig selv og med andre. Dette kan hjælpe mænd med at udtrykke deres følelser og behov mere effektivt og opnå større forståelse og støtte fra deres partnere, familie eller venner.

4. Arbejde med relationelle udfordringer:

Overgangsalderen kan påvirke relationer med partnere, familiemedlemmer og venner. Gennem terapien kan mænd arbejde med eventuelle relationelle udfordringer, der opstår som følge af følelsesmæssige eller kommunikationsmæssige problemer.

5. Øget selvforståelse og selvaccept:

En central del af terapien er at opnå større selvforståelse og accept af ens følelsesmæssige oplevelser. Dette kan hjælpe mænd med at udvikle en større følelse af selvaccept og trivsel, selv mens de går igennem overgangsalderen.

Samlet set kan jeg med emotionsfokuseret terapi være en værdifuld ressource for mænd, der oplever følelsesmæssige udfordringer i forbindelse med overgangsalderen. Ved at udforske og forstå deres følelser kan mænd opnå større følelsesmæssig regulering, forbedret kommunikation og større trivsel i deres liv. Ses vi?

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah