Om Anja

Jeg anser følelser, for at være vores indre navigationssystem. Det fortæller os om, hvad der er vigtigt – her og nu. Ofte oplever jeg, at vi mennesker går fra impuls til handling og ikke får opdaget, hvad der egentlig ligger til grund for, at vi gør, som vi gør. At gå fra ubevidste til bevidste reaktioner er vinduet til forandring.

Baggrund

Jeg er uddannet og eksamineret psykoterapeut fra  EFT instituttet. Her har jeg også videreuddannet mig til parterapeut under Rhonda Goldman.  Jeg er én af få i Danmark, der er uddannet specialist i Per Revstedts motivationsmetode. Derfor underviser jeg også inden for humanistisk psykologi i tilknytningsteori og motivationsmodeller. Tidligere har jeg i 14 år arbejdet med hjemløse og psykisk syge som socialpædagog bl.a. på et forsorgshjem.

Jeg er næstformand i udsatterådet i Nyborg kommune og bestyrelsesmedlem i Dansk psykoterapeutforening.

Etik

Som medlem af Dansk psykoterapeutforening følger jeg et etisk regelsæt. Jeg har tavshedspligt, så du kan være tryg i den terapeutiske samtale med mig. Det fulde etiske regelsæt kan du se hos Dansk psykoterapeutforening.

Anbefalinger

I perioder har jeg ikke plads til at tage nye klienter, hvorfor der kan være ventetid. Hvis jeg ikke har plads, og du akut har brug for terapi, er her en liste med mine anbefalinger:

Thelma Nielsen, Psykoterapeut MPF, tlf. 30 91 92 75

Maja Nissen, Psykoterapeut MPF, tlf. 30 55 56 76

Mette Fenger, Psykoterapeut, tlf. 27 74 17 80

Bente Lydolf, Psykoterapeut MPF, tlf 27 85 28 27