42 21 62 22

Parterapeut i København

parterapeut i koebenhavn

Emotions fokuseret parterapeut

 

Leder I efter den rette parterapeut for jer? Jeg hedder Anja de Thurah, og jeg er en emotionsfokuseret parterapeut (uddannet ved Rhonda Goldman og Steen Rassing). Jeg har mange års erfaring med at hjælpe par i København og på Fyn med at genopbygge og styrke deres relationer. Uanset om I står over for udfordringer som utroskab, jalousi eller tilbagevendende skænderier, kan jeg hjælpe jer med at finde vejen tilbage til hinanden. På denne side kan I læse mere om, hvordan jeg som emotions fokuseret parterapeut kan være en stor hjælp for jer, samt specifikke områder, hvor jeg kan støtte jer.

En emotions fokuseret parterapeut

Emotionsfokuseret parterapi (EFT) er en evidensbaseret tilgang udviklet af Dr. Sue Johnson. Metoden er særligt effektiv til at hjælpe par med at forbedre deres relation ved at fokusere på de emotionelle bånd mellem partnerne.

Jeg arbejder med at identificere og forstå de underliggende følelser, der driver konflikter og afstand i relationer. Ved at skabe en tryg ramme kan par lære at udtrykke deres følelser på en mere konstruktiv måde, hvilket fører til større empati, forståelse og forbindelse mellem partnerne.

EFT er særligt anvendeligt, fordi det går dybt ned i de emotionelle mønstre og reaktioner, som ofte ligger til grund for problemer i parforholdet. Ved at arbejde med disse mønstre kan par opnå varige ændringer i deres måde at relatere til hinanden på.

 

 

 

a man and a woman standing far from

Tilbagevendende Skænderier: At Bryde de Negative Mønstre

 

Mange par oplever, at de har de samme skænderier igen og igen, uden at kunne finde en løsning. Dette kan være utroligt frustrerende og føre til en følelse af håbløshed. Som emotionsfokuseret parterapeut hjælper jeg jer med at bryde disse negative mønstre.

Vi starter med at identificere de specifikke triggere og mønstre, der udløser skænderierne. Ofte er disse konflikter drevet af underliggende følelsesmæssige behov og usikkerheder, som ikke bliver adresseret. Ved at forstå disse dynamikker kan vi arbejde på at ændre måden, I kommunikerer på.

I terapi skaber vi et rum, hvor I kan udtrykke jeres følelser og behov på en mere konstruktiv måde. Vi arbejder på at skabe empati og forståelse for hinandens perspektiver, hvilket hjælper med at reducere konflikterne og styrke jeres relation.

At forstå og håndtere jalousi

 

Jalousi kan være en destruktiv kraft i et forhold, hvis den ikke håndteres korrekt. Det kan føre til mistillid, kontrolproblemer og konstant usikkerhed. I emotionsfokuseret parterapi hjælper jeg jer med at forstå og håndtere disse følelser på en sund måde.

Vi arbejder med at identificere de bagvedliggende følelser, der driver jalousien. Ofte er jalousi et symptom på dybere liggende usikkerheder og frygt for at miste sin partner. Ved at bringe disse følelser frem i lyset og bearbejde dem, kan vi skabe en mere tryg og tillidsfuld relation.

Gennem terapi lærer I at udtrykke jeres følelser på en mere konstruktiv måde og at lytte til hinandens behov. Dette hjælper med at reducere jalousien og styrke jeres følelsesmæssige bånd.

At genopbygge Tillid efter utroskab

Utroskab er en af de mest udfordrende situationer, et par kan stå over for. Tilliden er brudt, og begge parter kan føle en overvældende smerte og usikkerhed. Som emotions fokuseret parterapeut hjælper jeg jer med at navigere gennem denne svære tid.

Først og fremmest arbejder vi på at skabe en tryg atmosfære, hvor begge parter kan udtrykke deres følelser uden frygt for fordømmelse. Vi identificerer de underliggende årsager til utroskaben og arbejder på at forstå de emotionelle behov, der ikke blev mødt. Dette er afgørende for at kunne genopbygge tilliden.

Gennem processen lærer I at kommunikere mere åbent og ærligt om jeres følelser og behov. Dette skaber en dybere forståelse og forbindelse, som er nødvendig for at kunne helbrede sårene og komme videre som et stærkere par.