42 21 62 22

Parterapi

Psykoterapeut Anja de Thurah

Parterapi i København og Nyborg

Er I på udkig efter en måde at styrke og udvikle jeres parforhold på, er motionsfokuseret parterapi (EFT) nøglen til at navigere gennem udfordringer, og styrke båndet imellem jer. Velkommen til en rejse mod dybere forståelse og nærende forbindelser.

Fokus på jeres følelser og behov 

Mit fokus er at hjælpe jer til at se, hvad der bidrager til mere tryghed og tillid i jeres parforhold. I terapien ser vi på de dybere årsager til at I får miskommunikeret eller skændes. I har begge følelser I er sårbare omkring, og I har begge behov I har brug for at udtrykke, og blive mødt og set i.

Begge parter skal høres og forståes i parterapi

Mit fundament er bygget på stærke empatiske evner og en dyb forståelse for det komplekse væv af følelser, der udgør ethvert forhold.

De spørgsmål der åbner op

Jeg tror på, at tryghed er nøglen til at åbne op for ægte forandring. Derfor lægger jeg stor vægt på at skabe et rum, hvor mine klienter føler sig fuldstændig set, hørt og forstået. Jeg er ikke bare en lytter; jeg er en aktiv deltager i din rejse mod et sundere og mere harmonisk forhold. En del af det at være parterapeut er at stille spørgsmål, og åbne din verden op.

Begge parter høres og forstås

I mine sessioner er jeg tydelig og skaber rammer, der sikrer, at begge parter får lige taletid og mulighed for at udtrykke deres behov og bekymringer på en konstruktiv måde. Jeg tror på, at terapi skal være et sted, hvor I kan løse konflikter og udforske jeres følelser uden at ende i endeløse skænderier.

Roden til forandring

Mit mål som parterapeut er ikke bare at lappe over overfladen, men at dykke ned i de dybere lag af jeres forhold, for at forstå de underliggende dynamikker og skabe varige forandringer, der holder.

Parterapi i København / Amager

Så hvis I leder efter en parterapeut på Amager i København, der kombinerer professionel ekspertise med varme, empati og en struktureret tilgang til terapi, så er I kommet til det rette sted. Jeg ser frem til at hjælpe jer med at genopdage kærligheden og styrke jeres forhold. Kontakt mig i dag for at begynde jeres rejse mod et lykkeligere og mere tilfredsstillende forhold.

kommunikation og parterapi

Normkritisk parterapi

Parterapi er for alle mennesker af alle køn, seksualliv, aldre og årsager

Nogle par kommer i parterapi fordi deres problematikker kan handle om deres seksualitet og/eller køn, og det giver dem nogle udfordringer med samfundet, eller i forholdet.

Normkritisk rum

Jeg er normkritisk, og mener at vi skal respektere alle menneskers rettigheder til at være lige præcis dem de er. Derfor har jeg både parterapi specialiseret for aseksuelle parforhold, for queerforhold og for homoseksuelle.

normkritisk parterapeut

8 gode grunde til at gå i parterapi

 • Et trygt rum, med lige taletid. Jeg sætter rammen, så I lytter til hinanden, og bliver forstået.
 • Begge parters følelser bliver anerkendt. I er to om en tango, og I gør begge jeres bedste. I bliver derfor begge anerkendt og respekteret.
 • Nye positive handlemuligheder og måder at nå ind til hinanden på.
 • I vælger slev hvor ofte og hvor længe I vil gå i parterapi. I kan booke tider online.
 • I bliver altid mødt i parterapien med empati og indlevelse hos mig, og I skal vide at jeg altid deler sol og vind lige. Hos mig er I begge to vigtige, og har ligeligt brug for forståelse og nysgerrighed.
 • I vil få mulighed for at ændre på jeres parforholds mønstre, så I fremover bedre vil kunne være der for jer selv og hinanden, og derfor vil en fremtidig konflikt også se helt anderledes ud.
 • I parterapien får I mulighed for at bearbejde og identificere følelser, handlinger, hændelser og tanker, så vi kan forstå det der er sket på en ny måde.
 • I parterapi hos mig er intet forkert eller vildt mærkeligt. Hos mig er du/I lige som i skal være, og du/I kan være trygge i relationen til mig. Jeg hjælper jer gerne fri af skamfølelser, der står i vejen for jer.

Er parterapi det rigtige for os?

Hyppige årsager til, at par søger parterapi hos mig kan omfatte:

1. Gentagne skænderier eller vedvarende konflikter, der cirkulerer omkring den samme problemstilling, hvilket skaber frustration og afstand.
2. Kommunikationsbrist, hvor samtaler ender i misforståelser eller stilhed, hvilket forhindrer en dybere forståelse af hinandens behov og ønsker.
3. Uenighed vedrørende børneopdragelse eller udfordringer med et eller flere af børnene, hvilket skaber spændinger og bekymringer i forholdet.
4. Påvirkning af sygdom hos en partner, børn eller en nærtstående person, såsom en forælder, hvilket kan føre til følelsesmæssig belastning og forandringer i dynamikken.
5. Traumatiske begivenheder som dødsfald i familien, der kan udløse en krise i parforholdet og føre til behov for støtte og forståelse.
6. Svigt, løgne eller utroskab, der har såret tilliden og skabt en dyb kløft mellem parterne, hvilket kræver forsoning og genopbygning af tilliden.
7. Tab af nærhed eller intimitet, hvor romantik og erotik er blevet erstattet af afstand og kedsomhed, hvilket skaber længsel efter forbindelse og intimitet.
8. Overvejelser om skilsmisse eller separation, der kan føre til følelsesmæssig turbulens og behov for vejledning i beslutningsprocessen.
9. Ønske om at etablere et sundt samarbejde efter en skilsmisse for at håndtere fælles forpligtelser, såsom børneopdragelse, på en konstruktiv måde.
10. Vanskelige opvækstvilkår, der har efterladt spor og gør det udfordrende at engagere sig i et sundt parforhold, hvilket kræver terapeutisk støtte og bearbejdning af traumer.

Andre årsager:

Yderligere kan kriser som stress, sorg, angst eller arbejdsløshed også påvirke parforholdet negativt. Og være årsag til at søge hjælp til at navigere gennem disse udfordringer sammen. Ligeledes kan savn af nærvær, erotik eller romantik skabe en følelse af tomhed i forholdet. Det kræver opmærksomhed og handling. Endelig kan forskelle i individuelle mål kontra fælles mål skabe konflikter, og behov for at finde en fælles retning for parforholdet.

parterapi kærlighed parforhold

Hvad kan I forvente jer af parterapien?

Lige taletid.

Jeg holder rummet og er den I taler til i parterapien. Imens den ene taler til mig, må den anden kun lytte.

Opdag jeres kommunikations mønstre.

Måske skændes I ofte så det brager, eller måske bliver I meget stille og taler ikke til hinanden, når det er svært. Eller måske bliver den ene af jer stille og trækker sig, og den anden forsøger at komme i kontakt på alle mulige måder. Jeg bryder det mønster sammen med jer, der ikke virker for jer. Og jeg lærer jer i terapien at kunne noget helt nyt med hinanden i de situationer. Vi øver det i terapien, og derefter går I hjem og prøver det nye af.

Forandringer

Forandringerne opstår alleredeefter få gange, og nogle gange allerede første gang. Hold fast i terapien i en periode, også selvom den værste krise er overstået. Jeg lader mine klienter selv bestemme hvor ofte og hvor mange gange, de ønsker at komme i parterapi, men anbefaler jer altid at holde ved i en periode.

Empati og forståelse.

Nøglen til forandring er at blive set, mødt og forstået. Der er ikke nogen af jer der er forkert, defekt eller den dumme/tarvelige/onde. Der er altid en god grund til man er som man er, eller gør som man gør. Og derfor møder jeg jer altid med ligeværd. I har begge fundet modet til at møde op i terapi, og I har ikke givet op på hinanden.

Uddannet psykoterapeut og parterapeut

Jeg er uddannet emotionsfokuseret psykoterapeut MPF fra EFT instituttet. Derudover har jeg en 1 årig overbygning som parterapeut fra samme institut. Jeg går i supervision jævnligt, samt holder mig til med spændende kurser, inden for mit felt.

YouTube video

Fordelene ved emotions fokuseret parterapi

Savner I en nærende Forbindelse og en dybere forståelse?

Emotionsfokuseret parterapi (EFT) er en kraftfuld tilgang, der fokuserer på at styrke følelsesmæssige bånd og skabe dyb forståelse mellem partnere. I den smukke by Nyborg lige ved torvet, tilbyder jeg  par en mulighed for at udforske og forbedre deres forhold på en dyb og meningsfuld måde.

Grundlæggende Principper i Emotionsfokuseret Parterapi:

Forståelse af Følelser:

Jeg vil hjælpe jer med at identificere og udtrykke jeres følelser på en åben og støttende måde.

Skabe Trygge Rammer:

Jeg skaber en tryg og støttende atmosfære, hvor I kan dele jeres inderste tanker og følelser. Dette er afgørende for at skabe et miljø, hvor ærlighed og sårbarhed kan blomstre. Jeg sætter rammen om samtalen, og det er også mit ansvar at holde fast i den.

Bryde Negative Mønstre:

EFT fokuserer på at identificere og bryde negative kommunikationsmønstre og reaktioner, der kan føre til konflikter. Jeg vil guide jer i retning af mere konstruktive måder at interagere på.

Skabe Emotionel Forbindelse:

En central målsætning er at genoprette eller styrke den emotionelle forbindelse mellem jer. Dette opnås ved at arbejde med følelser, skabe tryghed og dybere forståelse.

par i parterapi

Det sunde parforhold

Et sundt parforhold påvirker ikke kun jeres livskvalitet, men det har også betydning for hele familiens trivsel. Forskning viser, at forældrenes trivsel i forholdet er afgørende for børnenes udvikling og trivsel.

Emotionsfokuseret Terapi i Praksis:

 1. Tryghed og Tilgængelighed: Skab tryghed ved at forstå hinandens intentioner og bevæggrunde. Jeg  fokuserer på at genskabe kontakten og øge tilgængeligheden imellem jer.
 2. Nye Kompetencer: Få trænet nye kompetencer, der øger tryghed og tilfredshed. Dette inkluderer evnen til at række ud, være til rådighed og kommunikere konstruktivt.
 3. Ud med Skyld – Ind med Ansvar: Parterapi handler ikke om at placere skyld, men om at forstå ansvar og bidrage til at styrke relationen. Jeg guider jer i at investere i jeres kærlighed, og at opdage jeres egne forsvarsmekanismer.

Sådan ser et forløb ud i parterapi

Indledende Session

Aftal første session med mig. , hvor vi vil tale om jeres mål, udfordringer og forventninger.

Individuel terapi

Efter første session booker i begge en tid til en individuel samtale, før I igen kommer retur fælles.

Engagér Jer i Processen

For at få mest muligt ud af parterapien , er det vigtigt at engagere jer fuldt ud i terapiprocessen. Åbenhed, ærlighed og en vilje til at udforske følelser vil være nøgleelementer.

Vedholdenhed

Nogle par slipper hurtigt fordi de mærker at parterapien gør en forskel i deres hverdag. Men giv plads til at det gerne må gå godt, og at man samtidigt holder fast i fortsat udvikling for en stund.

Neutral parterapi støtter begge parter

Der kan være mange grunde til at gå i parterapi, og jeg møder i min hverdag mange forskellige par, med meget forskellige udfordringer.

Kommunikation

En fællesnævner er dog som oftest kommunikation. Derfor hjælper jeg jer altid til at forstå de dynamikker der er i jeres parforhold. Samt de mønstre i hver i sær har med jer fra jeres liv, og som kan trigges i kommunikationen imellem jer.

En neutral parterapeut

Med mig som jeres neutrale tredjepart, kan I komme ind til kernen, og lære at håndtere tingene på en ny måde, sammen. Jeg står ved jeres begges side og hjælper jer med at få øje på hinanden igen.

I parterapi taler vi både om stemninger, følelser, tanker og handlinger. Men også om drømme og håb for fremtiden.

parterapi i nyborg

Parterapi skaber åbenhed og forståelse

Lær at tale sammen på en ny måde

Parterapi kan være en kraftfuld proces, for der er mange følelser involveret. Som parterapeut spørger jeg ind i noget, i ikke selv får gjort derhjemme. Og jeg hjælper jer til at få sat nogle andre ord på. Derudover i det hele taget at få vist den anden mere af sårbarheden, samt modet til at være der for den anden.

Mærkbare forandringer

I vil opleve, at der hurtigt kan ske forandringer i parterapi. Tiden mellem samtalerne bearbejder jeres indtryk. Og I opnår forståelse for, hvad det betyder for jeres forhold, at I er åbne og interesserede i jeres partner.

Kernen af konflikter

I vil finde frem til kernen i jeres konflikter eller kommunikations- vanskeligheder, og I vil bedre kunne forstå, hvorfor de opstod.

Et stærkere parforhold

Sammen kan I så lægge grundlaget for et fornyet og kærligt parforhold, som bedre kan bære konflikter eller problemer i fremtiden.

Fokus på mangfoldighed

Jeg har fokus på homoseksuelles, aseksuelle og queers problemstillinger, som kan se anderledes ud end heteroseksuelles. Dette fordi det er vigtigt at forstå, at man kan have oplevelser i bagagen af at blive fremmedgjort og stigmatiseret, både i nære relationer samt i samfundet.

I et parforhold er ansvaret delt i to

Når I starter i parterapi, skal I forholde jer til, at ansvaret for jeres parforhold er fordelt på jer begge. I parterapien får man derfor ikke lov til at pege fingre, men med respekt fortælle om hvad der sker i en selv, når ens partner siger eller handler som denne gør. Parterapi er nemlig hjælp til selvhjælp, og I skal kunne noget nyt og mere konstruktivt, når I efter parterapien skal holde jeres parforhold i trivsel. Mange par vælger efter endt parterapi, at komme til opfølgende samtaler efter seks måneders tid.

par i parterapi

Vi ses til jeres første session

Hvis du er nået helt herned i bunden af denne side, tænker jeg at du har mange overvejelser omkring parterapi. Jeg vil derfor liste nogle gode grunde til at vælge at tale med en parterapeut op. Måske kan de hjælpe dig på vej.

 •  Bedre kommunikation:

Efter parterapi vil I sandsynligvis opleve en mærkbar forbedring i jeres kommunikation. I vil være bedre til at udtrykke jer klart og lytte aktivt til hinanden, hvilket kan skabe en dybere forståelse og forbindelse mellem jer.

 •  Løsning af konflikter:

Parterapi giver jer redskaber til at løse konflikter på en mere konstruktiv måde. Efter endt terapi kan I føle jer bedre rustet til at tackle uenigheder og finde løsninger, der tilfredsstiller begge parter.

 • Genopretning af tillid:

Hvis tilliden har lidt under tidligere udfordringer, kan parterapi hjælpe med at genopbygge tilliden og skabe et mere stabilt fundament for forholdet. Efter terapien kan I føle jer tættere og mere forbundne end nogensinde før.

 • Styrkelse af forholdet:

Efter parterapi kan I opleve, at jeres forhold er blevet styrket og mere modstandsdygtigt over for fremtidige udfordringer. I vil måske finde jer selv at være mere opmærksomme på hinandens behov og mere villige til at arbejde sammen som et team.

 •  Personlig vækst:

Parterapi kan føre til betydelig personlig vækst for både dig og din partner. Efter endt terapi kan I have en dybere forståelse for jer selv og hinanden samt værdsætte jeres forhold på en mere dybtfølt måde.

 •  Professionel vejledning:

Med professionel vejledning fra mig som jeres parterapeut vil I have værktøjer og perspektiver til at navigere gennem eventuelle fremtidige udfordringer, der måtte opstå. Efter terapien vil I føle jer bedre rustet til at håndtere livets op- og nedture som et stærkt og samarbejdende team.

Uanset årsagen er parterapi en værdifuld ressource for at forbedre jeres forhold. og skabe større lykke og tilfredshed – både nu og i fremtiden. Så tag det første skridt og book en session i dag – jeres forhold fortjener det!

FAQ om parterapi

FAQ om parterapi

Hvis du sidder inde med flere spørgsmål om parterapi, forsøger jeg at besvare dem her. Du kan hoppe hen til det spørgsmål, der er relevant for dig.

  Jeg har ofte klienter, der kommer alene, fordi deres partner ikke føler sig klar til parterapi. Årsagen er ofte, at det er grænseoverskridende for partneren, at fortælle en fremmed om sit mest private eller mest intime jeg. Det, at dele det der er sårbart med en fagperson, kan altså få alle hår til at rejse sig i nakken på nogen.

  En Modig start

  Men jeg syntes det er modigt og sejt, når den ene part vælger at starte alene selv. Som oftest, kommer den anden part efter lidt tid, hvor partneren har set og oplevet at det har været virksomt, for den der gik i terapien. Tag derfor gerne selv kontakt, hvis din partner ikke føler sig klar endnu. Det er helt ok. Og man kan godt arbejde alene om at gøre noget godt for sit parforhold, selvom det optimale selvfølgeligt er at I kommer to.

  Beslutningen om parterapi kan virke stor og måske endda lidt skræmmende. Men det er ofte katastrofetanker uden hold i virkeligheden. Parterapi er en mulighed for at forstå, forvandle og skabe et stærkere bånd. Hvad dit fremtids-jeg vil være glad for, er det, dit nutids-jeg skal beslutte. De fleste ved det godt, når de har brug for at række ud efter hjælp, men man kan også sagtens være i tvivl. I er altid velkomne til at ringe og få en fortrolig samtale, om jeg er den rigtige terapeut for jer, og om I oplever jer klar.

  Hvem tager beslutningen om at nu er det nu I vælger at gå i parterapi ?

  Invester i jeres forhold og skab det, I begge ønsker. Er det nu, I tager skridtet mod forandring? Tal med hinanden om hvad I gerne vil have ud af parterapien. Måske har I nogle spørgsmål, før I beslutter jer. Kontakt mig gerne, og få en telefonisk uforpligtende samtale. Det er vigtigt at få en god fornemmelse for, om man har valgt den rigtige terapeut. Husk også, at det kan være svært at kaste sig lige tilbage i en travl hverdag, efter en session hvor alle følelserne har fået frit løb, og det kan være rart med en transformerings- gåtur bagefter, hvis livet tillader jer det.. Husk altid at give dig selv tid til ro og reflektion efter terapi og parterapi.

  Der er mange årsager til parterapi

  Parterapi er også til par der har valgt at blive skilt, men stadig syntes kommunikationen og forståelsen er vigtig, især som forældre til fælles børn. Har der været utroskab i jeres parforhold, kan parterapi hjælpe jer til at bearbejde svigtet, og hjælpe jer tilbage i et tillidsfuldt forhold.

  Parterapi er en effektiv måde at arbejde gennem udfordringer i et ægteskab og forbedre kommunikationen, samt forholdet mellem partnere. Der er virkeligt en høj succesrate for parterapi, og par oplever en positiv forandring i deres forhold. Det er dog vigtigt at huske, at resultaterne kan variere, og succes afhænger af flere faktorer. Herunder villighed fra begge parter til at deltage aktivt i terapien.

  Her er nogle faktorer, der kan påvirke effektiviteten af parterapi:

  Villighed til samarbejde

  Begge partnere skal være villige til at deltage aktivt i terapiprocessen, være åbne over for forandring og engagere sig i de foreslåede øvelser og samtaler.

  Tidspunkt for intervention

  Tidlig intervention, før problemerne bliver for dybt forankrede, har generelt bedre udsigter. Jo længere tid problemerne har stået på, desto mere udfordrende kan de være at løse.

  Mine parterapeutiske kompetencer

  Som en erfaren og veluddannet parterapeut, bruger jeg den emotions fokuserede tilgang, som kan være afgørende for succes.

  Kommunikationsevner

  Som parterapeut arbejder jeg med jer på at forbedre kommunikationen. At lære effektive måder at kommunikere egne følelser og behov, er afgørende for at forbedre forholdet.

  Realistiske forventninger

  Det er vigtigt at have realistiske forventninger til terapien. Parforhold kræver arbejde, og terapi er en proces, ikke en quick fix.

  Hvis du overvejer parterapi, kan det være en god idé at starte med at have en åben samtale med din partner om det, og diskutere jeres forventninger og mål. I må altid ringe og tage en uforpligtende telefonisk samtale med mig først.

  Mennesker har forskellige holdninger og reaktioner på at gå i parterapi, og det varierer meget afhængigt af individuelle overbevisninger, kulturelle baggrunde og personlige erfaringer. Nogle mennesker ser positivt på parterapi som et redskab til at forbedre deres forhold, ved at arbejde sammen med en professionel terapeut. De ser det som en mulighed for at styrke kommunikationen, løse konflikter og opnå større forståelse for hinanden.

  Når man føler man skal klare alting selv

  På den anden side kan der være nogle, der føler skam eller modstand mod at søge hjælp uden for forholdet. Det kan der være mange grunde til. Dette kan skyldes stigma omkring terapi, frygt for at blive bedømt eller en opfattelse af, at parterapi er ensbetydende med at fejle i forholdet. Det er vigtigt at erkende, at det at søge professionel hjælp, ikke er en indikator for svaghed, men snarere et tegn på engagement og ønsket om at forbedre forholdet.

  Det er ok at finde det at gå i parterapi pinligt -sig det højt

  Åbenhed, kommunikation og gensidig respekt mellem partnere er afgørende for at overvinde eventuelle bekymringer eller skamfølelser ved at gå i parterapi. Det er også værd at nævne, at terapeuter er uddannet til at håndtere disse situationer med diskretion og professionalisme. Du skal vide at jeg altid hjælper dig til at mærke, at parterapien gør dig og dit forhold godt. Du skal også vide, at der ikke findes forhold der ikke har svære perioder. Alle mulige slags mennesker, fra alle sociale lag, finder vej hen til mig i parterapi.

  Nej, parterapi er ikke kun for par i krise. Det kan også være en ressource for par, der ønsker at forbedre deres forhold, styrke kommunikationen og forebygge konflikter. Det er aldrig for tidligt eller for sent at arbejde på et sundt og tilfredsstillende forhold.

  Antallet af sessioner varierer afhængigt af parrets behov og mål. Nogle par kan opnå betydelige forbedringer på kort tid, mens andre vælger at fortsætte med langvarig støtte. Nogle parterapeuter sælger en pakke med så og så mange sessions, men selv vælger jeg at mine par bestiller de sessions de har lyst til, da jeg oplever stor forskel på behov. Det eneste jeg forventer af mine par er, at de selv tager det alvorligt, samt at de kommer mindst hver 3 uge.