42 21 62 22

Persondatapolitik

old oak tree over spring sunset sky

Persondatapolitik hos anjadethurah.dk

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Psykoterapeut og parterapeut Anja de Thurah indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger min hjemmeside www.anjadethurah.dk. Jeg er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og behandle dem i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Indsamling af personlige oplysninger

Jeg indsamler kun personlige oplysninger, som du frivilligt giver mig, når du kontakter mig via min kontaktformular på terapeutbooking eller på anden måde på min hjemmeside. Disse oplysninger kan omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og eventuelle andre oplysninger, du vælger at give mig.

Brug af personlige oplysninger

Jeg bruger de personlige oplysninger, jeg indsamler, til at kommunikere med dig og levere de tjenester, du anmoder om. Dine oplysninger kan også bruges til at administrere mine forretningsforhold med dig, herunder fakturering og support. Jeg vil ikke sælge, distribuere eller videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det kræves af loven.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Jeg træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller destruktion. Dine oplysninger opbevares sikkert og kun tilgængelige for autoriserede personer med et legitimt behov for at få adgang til dem.

Opbevaring af personlige oplysninger

Jeg vil kun opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til og rettelse af dine personlige oplysninger, som jeg opbevarer. Du har også ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger og til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personlige oplysninger. Kontakt mig venligst på anja@anjadethurah.dk for at udøve dine rettigheder.

Ændringer i mine persondatapolitik

Jeg forbeholder mig ret til at opdatere eller ændre denne persondatapolitik efter behov. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, og datoen for ændringen vil blive opdateret nedenfor.

Kontakt mig

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende min persondatapolitik eller min håndtering af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte mig på anja@anjadethurah.dk.

Seneste opdatering:  11/04/2024

little house in the bush

Etiske retningslinjer /politik for etik

Etiske retninglinjer

Psykoterapeut MPF og parterapeut Anja de Thurah forpligter sig til at levere psykoterapi af højeste standard, og overholde de etiske principper og retningslinjer fastlagt af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg er dedikeret til at sikre, at min praksis er baseret på integritet, respekt og professionalisme.

Fortrolighed og Privatliv

Jeg respekterer fuldt ud dine rettigheder til fortrolighed og privatliv. Alle oplysninger, du deler med mig som en del af terapeutiske sessioner eller på andre tidspunkter, vil blive behandlet fortroligt og kun blive delt med autoriserede personer i overensstemmelse med gældende lovgivning og de etiske retningslinjer.

Grænser og Professionalisme

Jeg forpligter mig til at opretholde klare og sunde grænser i mine terapeutiske forhold. Dette inkluderer at undgå enhver form for dobbeltforhold, hvor terapeuten har en personlig eller professionel forbindelse uden for terapirummet, der kan påvirke terapiforholdet.

Ingen Diskrimination eller Fordomme

Jeg forpligter mig til at respektere mangfoldighed og inklusion. Jeg vil ikke diskriminere på baggrund af race, etnicitet, køn, seksuel orientering, religion, handicap eller andre karakteristika. Jeg stræber efter at skabe et trygt og støttende miljø for alle mine klienter.

Klientens trivsel i centrum

Jeg prioriterer altid klientens velvære og tarv i min praksis. Jeg vil arbejde sammen med dig for at skabe et terapeutisk miljø, der er sikkert, støttende og udviklende, hvor du kan udforske dine følelser, tanker og oplevelser, frit og uden frygt for fordømmelse eller kritik.

Konfidentialitet og Rapportering

Jeg forstår vigtigheden af at opretholde fortrolighed, men jeg er også forpligtet til at handle, hvis der er bekymringer for en persons sikkerhed eller velbefindende. Jeg vil nøje overveje og følge lovgivningsmæssige krav og etiske retningslinjer for rapportering af bekymringer såsom trusler om vold, misbrug eller selvskade.

Efteruddannelse og Supervision

Jeg forpligter mig til løbende at udvikle mine faglige kompetencer gennem efteruddannelse og supervision. Dette sikrer, at jeg altid er opdateret med de nyeste metoder og bedste praksis inden for psykoterapi, og at jeg kan levere den bedst mulige terapi til mine klienter.

Klagemuligheder

Hvis du har bekymringer eller klager over min praksis eller etik, opfordrer jeg dig til at kontakte mig direkte, så jeg kan adressere dine bekymringer på en retfærdig og respektfuld måde. Jeg tager alle klager alvorligt og vil arbejde hårdt for at løse dem på en tilfredsstillende måde.

Kontakt mig

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende min etik og retningslinjer eller min praksis generelt, er du velkommen til at kontakte mig på anja@anjadethurah.dk eller på telefon 42216222.

Seneste Opdatering: 01/02/2024

Retur til anjadethurah.dk

Principper for offentliggørelse af artikler

Dataansvarlig

Som et naturligt led i mine aktiviteter, sker der hos mig en behandling af oplysninger om klienter og kunder. Det er min politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan jeg behandler de personoplysninger, som jeg indsamler i forbindelse med mine aktiviteter, herunder via min hjemmeside.

Dataansvarlig

Det er Anja de Thurah, cvr.nr.: 39510421 , Nørregade 2, 5800 Nyborg, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Indsamling af personoplysninger

Jeg indsamler og lagrer oplysninger om navn, e-mailadresse samt evt. telefonnummer på klienter og kunder i min virksomhed. Oplysningerne anvender jeg til at kontakte klienter og kunder i forbindelse med den aftale, der indgås omkring terapi og parterapi.

Hvorfor behandler jeg dine oplysninger?

Jeg behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

  • Din mailadresse bruger jeg til den mailkorrespondance, som er en naturlig del af vores samarbejde. Hvis jeg har dit telefonnummer, bruger jeg det kun i tilfælde af aflysning af en aftale, med mindre andet er aftalt imellem os. Efter nærmere aftale kan mailkorrespondance være erstattet af kontakt via SMS eller messenger.
  • I enkelte tilfælde sender jeg en mail efter et afsluttet samtaleforløb og/eller samarbejde med en uforpligtende forespørgsel om refleksion/udtalelse omkring samarbejdet. Dette til brug i selvevaluering og markedsføring. Der sendes altid kun én mail.

Hvem deler jeg dine personoplysninger med?

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Bliver henvendelse til en tredjepart aktuel i forbindelse med vores samarbejde, vil dette altid kun ske med din konkrete tilladelse.

Cookies

Jeg anvender cookies på min hjemmeside. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i min cookiepolitik.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, som du har afgivet til mig. Jeg vil da slette alle personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles og ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.
Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som jeg har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Sikkerhed og opbevaring af personoplysninger

Jeg lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt og ikke kommer uvedkommende i hænde. Jeg sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.
Ved henvendelser til mig slettes alle personoplysninger automatisk efter 3 måneder, hvis henvendelsen ikke fører til et samarbejde, hvor disse oplysninger skal bruges.
Jeg ajourfører kunde- og klientarkiv en gang årligt. Det betyder, at dine personoplysninger automatisk vil blive slettet senest 12 måneder efter, at vores samarbejde er ophørt. Dette gælder også opbevaring af noter fra møder og samtaler, som indeholder personoplysninger.
Til brug for undervisning og øvrig formidling kan oplysninger blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. at det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

Links til andre websites mv.

Min hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Jeg er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Revision

Jeg reviderer løbende mine processer for databehandling. Denne politik opdateres en gang årligt.

Cookie politik

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Anja de Thurah
Email: anjadethurah@gmail.com

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i disse cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: Vejledning i at slette cookies

2.3 Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her.

2.4 Hvad cookies bruges til på mit website:
Jeg anvender cookies til at føre statistik over antallet af brugere og deres færden på min hjemmeside. Desuden anvendes cookies ift. bogmærker og kodeords beskyttelse.

Regler

De regler, der gælder for Anjadethurah.dk og Anja de Thurah´s brug af cookies, kan du finde i disse links:

Bekendtgørelse om cookies

Vejledning om cookies