42 21 62 22

Profil

skov henrik hansen

Om mig

Jeg anser følelser, for at være vores indre navigationssystem. De fortæller os om, hvad der er vigtigt – her og nu. Ofte oplever jeg, at vi mennesker går fra impuls til handling og ikke får opdaget, hvad der egentlig ligger til grund for, at vi gør, som vi gør. Og lige præcis det at gå fra ubevidste til bevidste reaktioner, er vinduet til forandring og, der hvor man lærer at man kan noget andet end det man plejer at gøre. Her i profilen kan du læse om min baggrund og faglighed.

psykoterapeut mpf Anja de Thurah

Grundlag

Kvalifikationer, faglighed og uddannelser:

I 2017 blev jeg uddannet og eksamineret emotions fokuseret psykoterapeut fra den 4 årige psykoterapeutuddannelse, fra et af de bedste psykoterapeutiske instituttet  EFT instituttet   i borgergade i indre København. Det var også her at jeg videreuddannede mig i 2019 til emotions fokuseret parterapeut under Rhonda Goldman fra The Chicago School, og Steen Rassing fra EFT instituttet . Derudover er jeg uddannet underviser og supervisor hos Per Revstedt i tilknytningsteori og motivationsarbejde.

Efteruddannelser:

Jeg har flere efteruddannelser bag mig, og holder mig i gang med at fylde mig med viden, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Jeg har blandt andet et fordybende kursus i generaliseret angst samt transdiagnostik hos Ladislav Timulak fra Trinity university i Dublin, hvor de forsker i emotionsfokuseret terapi og angst.  Derudover har jeg et åndedræts og kropsorienteret traumebehandlings og stresskursus fra Breathe Smart v. Jakob Lund. I 2022 gennemførte jeg kurset IFS som individuel og parterapeutisk metode v/cand.psych.aut. John Hjarsø Mortensen.

Tydelighed, rammer og virksomhedsetik

Jeg har mine eksamensbeviser og akademiske kvalifikationer hængende i min praksis, så mine klienter kan opleve gennemsigtighed i dybden af min faglighed, ekspertise og erfaring. Jeg har også gennemført klinikvejledningskurset hos Dansk psykoterapeutforening v. Charlotte Kiby og Anders Bjarnarson, og har derfor styr på virksomhedsdrift, rammer og lovgivning.

Psykoterapi hos Anja de Thurah

Mine Fagområder

Jeg tilbyder samtaleterapi for klienter med sorg, angst, stress, lavt selvværd, eksistentielle udfordringer eller problematiske relationer. Jeg tilbyder også parterapi, både for par der ønsker hjælp til større trivsel i parforholdet, men også tidligere par, som står i skilsmisse, og ønsker at komme godt videre for eksempel som forældre til fælles børn. Derudover er mit speciale i mænds problematikker, hvilket inkluderer homoseksuelle mænd og deres specifikke udfordringer. Jeg har praksis i Nyborg samt praksis i Kastrup.

Min baggrund:

Jeg blev selvstændig psykoterapeut i 2017, og parterapeut i 2019. Før det har jeg en baggrund som socialpædagog og neuropædagog, hvor jeg har arbejdet som misbrugsbehandler på kommunale misbrugscentre. Jeg har arbejdet med undervisning af pædagogisk personale i mange år, inden for den neuroaffektive udviklingspsykologi. Derudover arbejdede jeg i 12 år på hjemløseområdet på Saxenhøj Forsorgshjem.

Jeg går månedligt i supervision, samt deltager 2 gange årligt i en encountergruppe inspireret af Carl Rogers.

Jeg har i en årrække været bestyrelsesmedlem i Dansk psykoterapeutforening., og arbejder stadig på at psykoterapi skal nå ud til alle dem der har brug for det.

pools in guatemala

Etik

Som medlem af Dansk psykoterapeutforening følger jeg et etisk regelsæt. Jeg har tavshedspligt, så du kan være tryg i den terapeutiske samtale med mig. Det fulde etiske regelsæt kan du se hos Dansk psykoterapeutforening.

Vores terapitimer er fuldstændig fortrolige undtagen under følgende omstændigheder:

  • Fra tid til anden vil jeg diskutere mit terapiarbejde med en klinisk supervisor. Dette er standard praksis og hjælper mig i mit arbejde, såvel som det kan hjælpe dig. Min supervisor er bundet af de samme etiske regler og fortrolighed som jeg selv.
  • Hvis jeg tror der er risiko for at du vil skade dig selv eller andre, forbeholder jeg mig retten til at bryde fortroligheden for at undgå at der sker skade. Jeg vil dog kun gøre dette under ekstreme forhold og vil altid forsøge at tale med dig om det, før jeg handler.
  • Hvis det kræves at jeg giver vidneforklaring (f.eks. i kriminalsager).

Medlemsskaber af psykoterapeutiske foreninger

Jeg er medlem af:
  • Psykoterapeutforeningen.
  •  EFT -netværket
  • EAP
  •  DSPOP
  • ISEFT

Jeg støtter:

Vi støtter Vi er grønne - for et bedre miljø i Danmark

Godt arbejdsmiljø - Trivsel og gode arbejdsforhold

EtikOnline badge

ViSparerEnergi badge

SparPåVandet badge