Søg
Close this search box.

Profil

profil af psykoterapeut og parterapeut Anja de Thurah

Jeg anser følelser, for at være vores indre navigationssystem. De fortæller os om, hvad der er vigtigt – her og nu. Ofte oplever jeg, at vi mennesker går fra impuls til handling og ikke får opdaget, hvad der egentlig ligger til grund for, at vi gør, som vi gør. Og lige præcis det at gå fra ubevidste til bevidste reaktioner, er vinduet til forandring og, der hvor man lærer at man kan noget andet end det man plejer at gøre. Her i profilen kan du læse om min baggrund og faglighed.

– Psykoterapeut MPF Anja de Thurah

OM MIG

Kvalifikationer, faglighed og uddannelser:

I 2017 blev jeg uddannet og eksamineret emotions fokuseret psykoterapeut fra den 4 årige psykoterapeutuddannelse, fra et af de bedste psykoterapeutiske instituttet  EFT instituttet   i borgergade i indre København. Det var også her at jeg videreuddannede mig i 2019 til emotions fokuseret parterapeut under Rhonda Goldman fra The Chicago School, og Steen Rassing fra EFT instituttet . Derudover er jeg uddannet underviser og supervisor hos Per Revstedt i tilknytningsteori og motivationsarbejde. 

Efteruddannelser:

Jeg har flere efteruddannelser bag mig, og holder mig i gang med at fylde mig med viden, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Jeg har blandt andet et fordybende kursus i generaliseret angst samt transdiagnostik hos Ladislav Timulak fra Trinity university i Dublin, hvor de forsker i emotionsfokuseret terapi og angst.  Derudover har jeg et åndedræts og kropsorienteret traumebehandlings og stresskursus fra Breathe Smart v. Jakob Lund. I 2022 gennemførte jeg kurset IFS som individuel og parterapeutisk metode v/cand.psych.aut. John Hjarsø Mortensen.

Tydelighed, rammer og virksomhedsetik

Jeg har mine eksamensbeviser og akademiske kvalifikationer hængende i min praksis, så mine klienter kan opleve gennemsigtighed i dybden af min faglighed, ekspertise og erfaring. Jeg har også gennemført klinikvejledningskurset hos Dansk psykoterapeutforening v. Charlotte Kiby og Anders Bjarnarson, og har derfor styr på virksomhedsdrift, rammer og lovgivning.

Mine fagområder:

Jeg tilbyder individuel terapi for klienter med sorg, angst, stress, lavt selvværd, eksistentielle udfordringer eller problematiske relationer. Jeg tilbyder også parterapi, både for par der ønsker hjælp til større trivsel i parforholdet, men også tidligere par, som står i skilsmisse, og ønsker at komme godt videre for eksempel som forældre til fælles børn. Derudover er mit speciale i mænds problematikker, hvilket inkluderer homoseksuelle mænd og deres specifikke udfordringer. Jeg har praksis i Nyborg samt praksis i Kastrup

Min baggrund:

Jeg blev selvstændig psykoterapeut i 2017, og parterapeut i 2019. Før det har jeg en baggrund som socialpædagog og neuropædagog, hvor jeg har arbejdet som misbrugsbehandler på kommunale misbrugscentre. Jeg har arbejdet med undervisning af pædagogisk personale i mange år, inden for den neuroaffektive udviklingspsykologi. Derudover arbejdede jeg i 12 år på hjemløseområdet på Saxenhøj Forsorgshjem.

Jeg går månedligt i supervision, samt deltager 2 gange årligt i en encountergruppe inspireret af Carl Rogers. 

Jeg har i en årrække været bestyrelsesmedlem i Dansk psykoterapeutforening., og arbejder stadig på at psykoterapi skal nå ud til alle dem der har brug for det. 

Artikler og blog:

Jeg skriver artikler og blog om mental sundhed og velvære her på siden, hvilket jeg har gjort siden 2015. Jeg har deltaget i et kursus og Gram højskole, for at jeg kan skrive skarpere og mere indsigtsfulde artikler, som er brugbare for mine læsere.

Jeg har også udgivet artikler hos politikken. Dem kan du finde her:

Kronik: en tilflytters fortælling fra område 0

Kronik: Min søster skiftede i en alder af 44

Derudover er jeg blevet omtalt hos :

BT udtalelse

 TV2 Fyn profilbeskrivelse af Anja de Thurah 

TV2 Fyn En valentins historie

Privatliv:

Jeg har været igennem mange af de samme svære oplevelser i livet som andre. Jeg har mistet mennesker jeg elsker både til døden men også i skilsmissen. Jeg har fået gaver af kærlighed og venskab. Jeg har haft stress og udbrændthed efter store kriser i livet. Jeg har rejst mig langsomt op igen. Jeg passer hver dag på mit eget mentale helbred, så jeg også kan passe på mine klienters.

Privat er jeg gift med Mikkel, og vi har været sammen siden 2014. Mine 3 børn er voksne, og jeg har fået mit første barnebarn. 

Jeg elsker at rejse, både for at opleve, men også for bare at være i solen, ved vandet og hvor maden smager af sol. 

Retur til forsiden

Kontakt

Etik:

Som medlem af Dansk psykoterapeutforening følger jeg et etisk regelsæt. Jeg har tavshedspligt, så du kan være tryg i den terapeutiske samtale med mig. Det fulde etiske regelsæt kan du se hos Dansk psykoterapeutforening.

Vores terapitimer er fuldstændig fortrolige undtagen under følgende omstændigheder:

 • Fra tid til anden vil jeg diskutere mit terapiarbejde med en klinisk supervisor. Dette er standard praksis og hjælper mig i mit arbejde, såvel som det kan hjælpe dig. Min supervisor er bundet af de samme etiske regler og fortrolighed som jeg selv.
 • Hvis jeg tror der er risiko for at du vil skade dig selv eller andre, forbeholder jeg mig retten til at bryde fortroligheden for at undgå at der sker skade. Jeg vil dog kun gøre dette under ekstreme forhold og vil altid forsøge at tale med dig om det, før jeg handler.
 • Hvis det kræves at jeg giver vidneforklaring (f.eks. i kriminalsager).

Bestyrelsesmedlem:

Medlemsskaber af psykoterapeutiske foreninger

Jeg er medlem af:

Psykoterapeutiske og psykologiske metoder og tilgange

Mine faglige tilgange til psykoterapi

Som en emotionsfokuseret psykoterapeut, der integrerer min praksis med en bred vifte af terapeutiske metoder, har jeg etableret mig som en af de førende inden for mit felt. Jeg åbnede min praksis som emotions fokuseret psykoterapeut MPF den 1 april 2017, og udvidede med parterapi i 2019. Min ekspertise omfatter ekskvisitte terapeutiske interventioner, hvilket indebærer en dyb forståelse og anvendelse af avancerede teknikker inden for Emotionsfokuseret Terapi (EFT). Jeg er særligt dygtig til at arbejde med intense eller komplekse følelsesmæssige reaktioner samt at behandle specifikke former for psykologisk traume inden for rammerne af EFT, herudover også angst og depression.

Integrationen af EFT med andre terapeutiske tilgange er en central del af min praksis. Jeg inkorporerer metoder fra eksistentiel psykoterapi, kunstterapi og mindfulness for at skabe en holistisk tilgang til behandlingen. Min forståelse af disse integrationsteknikker og min evne til at anvende dem effektivt i praksis, sætter mig i stand til at skabe dybtgående terapeutiske forandringer hos mine klienter.

Jeg har også specialiseret mig i anvendelsen af EFT inden for forskellige kontekster såsom parterapi, familiebehandling og individuel terapi. Min specialiserede viden om, hvordan EFT kan tilpasses til disse specifikke områder, er en værdifuld ressource, der muliggør målrettet og effektiv behandling.

Metaforens betydning i psykoterapien

En særlig vigtig del af min tilgang er anvendelsen af metaforfortælling som et kraftfuldt redskab til at hjælpe mine klienter med at forstå og integrere deres oplevelser på et dybere plan. Gennem metaforer skaber jeg rum for refleksion og forandring på et symbolsk niveau, hvilket kan være særligt effektivt i arbejdet med komplekse emner eller dybe følelser.

Evidens og forskning

For mig er det vigtigt at holde mig opdateret med den nyeste forskning og udvikling inden for EFT. Jeg er dedikeret til konstant at forfine mine færdigheder og tilpasse min praksis i overensstemmelse med de seneste fund og metoder. Denne vedvarende indsats sikrer, at jeg altid er rustet til at tilbyde mine klienter den mest effektive og opdaterede behandling. Jeg er tilknyttet nectarfonden. 

Best Practice og psykoterapeutiske værdier

Som psykoterapeut leverer jeg effektiv og etisk forsvarlig terapi til mine klienter.

Dette er best practice for mig, og jeg værner om mine faglige psykoterapeutiske værdier. Her er Mine vigtigste principper:

 1. Tillid og fortrolighed: Jeg arbejder hver dag på at skabe et trygt og fortroligt miljø for mine klienter, hvor de føler sig trygge ved at åbne op og dele deres følelser og oplevelser. Jeg respekterer mine klienters privatliv og opretholder fortrolighed i overensstemmelse med de relevante love og etiske retningslinjer.
 2. Empati og respekt: Jeg udviser altid empati og respekt for mine klienters følelser, tanker og oplevelser. Jeg lytter aktivt til dem og har interesse for deres perspektiver uden at dømme.
 3. Kulturel sensitivitet: Jeg er opmærksom på og respektfuld over for mine klienters kulturelle baggrund, værdier og overbevisninger. Derfor tilpasser jeg min tilgang og interventioner i overensstemmelse hermed.
 4. Klar kommunikation: Jeg kommunikerer altid så klart og tydeligt jeg kan, med mine klienter, både mundtligt og skriftligt. Og jeg sørger for, at de forstår terapiforløbet, mine interventioner og eventuelle forventede resultater.
 5. Grænsefastsættelse: Jeg sætter altid klare og passende grænser for terapiforløbet, herunder sessionens varighed, samt min tilgængelighed uden for sessioner og mine terapeutiske metoder.
 6. Professionel udvikling: Jeg fortsætter med at udvikle mine psykoterapeutiske færdigheder og viden gennem løbende uddannelse og supervision. Derudover holder jeg mig opdateret med den seneste forskning og praksis inden for psykoterapi.
 7. Selvrefleksion: Jeg reflekterer regelmæssigt over min egen psykoterapeutiske praksis, herunder mine styrker, svagheder og eventuelle blinde vinkler. Jeg er altid åben for feedback fra kolleger, klienter og supervisorer.
 8. Etiske retningslinjer: Jeg følger de relevante etiske retningslinjer og standarder for min profession som psykoterapeut, f.eks. de retningslinjer, der er fastlagt af min faglige organisation Dansk psykoterapeutforening samt myndighederne på mit område.
 9. Selvomsorg: Jeg passer på mig selv og mit eget mentale og følelsesmæssige velvære. Det går jeg for at opretholde en sund balance mellem arbejde og personligt liv og jeg søger støtte, når det er nødvendigt.
 10. Evaluering af effektivitet: Jeg evaluerer løbende effektiviteten af min terapeutiske praksis, ved at overvåge klienternes fremskridt, modtage feedback og igennem videre uddannelse, at bygge psykoterapeutiske metoder og interventioner på den faglighed jeg har i forvejen.