Søg
Close this search box.

Psykoterapeut vs psykolog

Psykoterapeut vs Psykolog

Psykoterapeut MPF og parterapeut Anja de Thurah

Her på siden, kan du læse lidt om de uddannelsesmæssige forskelle på psykolog, psykoterapeut og psykiater. Der er mange klienter der ringer og spørger mig hvad forskellen egentlig er på psykoterapeut vs psykolog ? Så det vil jeg gerne beskrive for dig så du kan se de faglige forskelle. Først vil jeg fortælle dig lidt om hvordan jeg arbejder. I min praksis som psykoterapeut og parterapeut anvender jeg en integreret tilgang til individuel terapi, hvor jeg kombinerer forskellige metoder og teknikker, for at skabe en dybdegående og meningsfuld terapeutisk oplevelse for mine klienter. Grundlaget for min tilgang er Emotionsfokuseret Terapi (EFT), hvor jeg arbejder tæt sammen med mine klienter for at identificere og udforske deres følelser som afgørende elementer i terapeutisk transformation. Jeg har praksis i Nyborg, samt praksis i Kastrup.

Integrerede psykoterapeutiske metoder

Udover EFT integrerer jeg også andre terapeutiske tilgange som kunstterapi og mindfulness for at skabe en holistisk tilgang til mental sundhed. Kunstterapi giver mine klienter mulighed for at udforske deres følelser og tanker gennem kreativt udtryk, hvilket kan være særligt effektivt i arbejdet med underbevidste eller vanskelige følelser. Eksistentiel psykoterapi bidrager desuden til at skabe mening og formål i klienternes liv, hvilket er afgørende for deres følelse af velvære og tilfredshed. En særlig vigtig del af min tilgang er anvendelsen af metaforfortælling som et kraftfuldt redskab til at hjælpe mine klienter med at forstå og udtrykke indre oplevelser. Vil du vide mere om psykoterapeut MPF og parterapeut Anja de Thurah, kan du klikke på linket her. Psykoterapeut Anja de Thurah

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog ?

Jeg får tit henvendelser fra nye klienter, som spørger mig, hvad forskellen er på en psykolog og en psykoterapeut. Jeg bliver glad, når de spørger. Det er vigtigt at vide, hvor man kan gå hen, og hvilken hjælp man kan få, når man har det svært. Er du en af dem, der er i tvivl om forskellene og vil vide mere om hvad psykoterapeut vs psykolog er, kan du læse videre her. Både psykoterapeuter, psykologer og psykiatere beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. De er altså nært beslægtede, men der er også forskelle.

Psykoterapeuter

En psykoterapeut tager udgangspunkt i samtalen med dig og fokuserer på, hvordan du bearbejde de sansninger, følelser, tanker, handlinger og hændelser, der er et problem for dig. Psykoterapeuten har taget en uddannelse på minimum fire år på et institut for psykoterapi, og psykoterapeuten har altid som minimum en bachelorgrad, for at blive optaget på instituttet.. På uddannelsen som psykoterapeut gennemgår psykoterapeuten også selv terapi og personlig udvikling, da psykoterapeutens vigtigste redskab i terapien er sin egen person. På den måde har man trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier samt metoder i praksis, og mærket forandringerne på egen krop. Psykoterapeuten kan bygge videre på sit fag og specialisere sig. Mange terapeuter vælger at tage flere videreuddannelser, og udbyder derfor flere specialer. En parterapeut er således en psykoterapeut, der har taget en videreuddannelse i parterapi. Familieterapeuten har taget videreuddannelse i familieterapi. En traumeterapeut specialiserer sig i tramebehandling. Når psykoterapeuten skriver MPF bag sin titel, er det en blåstempling fra Dansk Psykoterapeut forening, om at dette medlem opfylder kriterierne for at være uddannet psykoterapeut fra et godkendt psykoterapeutisk institut.

Hvilke tematikker kan psykoterapeuten hjælpe dig med at bearbejde?

Der er ufatteligt mange tematikker et menneske kan gå i terapi med. Fællesnævneren er, at man er træt af noget, der fylder i ens liv eller ulykkelig over noget, som ikke forandrer sig af sig selv. For eksempel sorg, kriser, stress og angst. Klienter ringer gerne til mig og siger.:
  • “Det er lige som om jeg aldrig holder op med at være ked af det.”  
  • “Min jaulousi ødelægger alle mine forhold, og jeg er træt af det!”
  • “Jeg kan ikke finde ud af at sige nej, når der er noget, jeg ikke har lyst til.”
  • “Jeg har været vred på min far i flere år, og det ødelægger min familie.”
  • “Kan du hjælpe mig med at lære at elske mig selv?”
  • “Jeg er ensom og kan ikke finde ud af at få venner.”
  • “Jeg er så stresset, og jeg er bange for jeg en dag får hjertestop.”

Psykologen

En psykolog tager også udgangspunkt i en samtale, men er uddannet til at stille en diagnose inden for psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse, hvor vægten overvejende er på psykologiske teorier og metoder. Derfor vælger mange psykologer at tage en videreuddannelse i psykoterapi for også at kunne behandle diagnose med samtaleterapi. Psykologer kan ikke udskrive medicin til klienten.. Selve uddannelsen til psykolog indeholder ikke et krav om egenterapi som du ser hos psykoterapeuterne, men det gør specialistdelen i psykoterapi, som psykologer kan videreuddanne sig med. Her der et krav om 80 timers egenterapi, og disse psykologer, har derfor egen erfaring for betydningen af at modtage terapi.

Psykiateren

En psykiater er uddannet læge med en specialuddannelse i psykiatri. En psykiater kan udskrive medicin til sine klienter, som ofte er mennesker med svære psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, skizofreni og psykoser. Nogle psykiatere er specialiserede inden for ét særligt område af psykiske sygdomme, og nogle vælger også at tage sig en videreuddannelse i psykoterapi.

Henvisning fra lægen?

Har du fået en henvisning fra lægen til psykolog, kan du vælge at henvende dig til en psykoterapeut i stedet. Mange psykoterapeuter er imødekommende over for henvisninger, og giver dig derfor samme egenbetaling som, hvis du gik til en psykolog. Problematikken omkring henvisninger er, at nogle psykologer har ydernummer, som de har fået af regionen. Derfor kan de få refunderet penge af staten. Da der er alt for få psykologer, der har ydernummer, er der lang venteliste hos mange af de psykologer. Drejer din henvendelse sig derfor om en terapeutisk behandling, kan du sagtens henvende dig til en psykoterapeut og spørge, om de vil tage imod din henvisning. Som psykoterapeut er jeg vant til at folk henvender sig med henvisninger, og de er velkomne. Har du en forsikring der kan dække din terapi, kan du altid henvende dig direkte til dit forsikringsselskab. Der er rigtigt mange forsikringsselskaber, der yder dækning at psykoterapi.

Nu kender du forskellen på en psykolog og en psykoterapeut – hvem skal du så vælge?

Jeg vil anbefale dig at søge på nettet og finde hjemmesider på de psykoterapeuter, psykologer og psykiatere, der har klinikker i nærheden af dig. Det handler om at få en god fornemmelse i maven, da det er et menneske (og derfor relationen) der skal hjælpe dig. Prøv eventuelt at ringe op og få en kort snak om, hvordan psykologen eller psykoterapeuten arbejder, og hvad psykologen eller psykoterapeuten umiddelbart tænker om netop din problematik, før du bestiller en tid.  At du kan lide din behandler er den vigtigste forudsætning for, at du åbner op, taler om dine problematikker og oplever, at du er i et trygt og godt rum, når du er i behandling.

Psykoterapeut MPF Anja de Thurah

Du kan vælge at gå i individuel terapi eller i parterapi hos mig som din fremtidige psykoterapeut. Jeg har klinik både i Nyborg og i Kastrup. Læs mere på følgende links: FAQ -ofte stillede spørgsmål om terapi Samtaleterapi hjælper dig Terapi til mænd Individuel terapi Parterapi Kontakt  Sociale medier

Del gerne på  sociale medier