Gruppeterapi

Formålet med en gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre. Udgangspunktet kan være et på forhånd formuleret specifikt tema, eller det kan være en mere generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres forskellige individuelle temaer. En gruppeterapi hos mig består typisk af 3 til 6 deltagere, og vi mødes hver anden uge i 2 timer af gangen inkluderet en pause. Gruppeterapien er delt op i flere faser. Vi starter altid ud med en fælles fokuseringsøvelse for at øge klarhed og nærvær. Derefter en runde, hvor hver deltager fortæller om sig selv. Derefter en individuel terapi mens de andre ser på og følger arbejdet. Til slut en feedbackrunde efter terapien hvor der er mulighed for, at hver deltager kan udtrykke sig og dele reaktioner på at leve med i terapien og give respons til den person, der har været i terapi.

Ved at overvære en terapi i gruppen og således meget konkret og nært

 

 

Formålet med en gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre. Udgangspunktet kan være et på forhånd formuleret specifikt tema, eller det kan være en mere generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres forskellige individuelle temaer. En gruppeterapi hos mig består typisk af 3 til 6 deltagere, og vi mødes hver anden uge i 2 timer af gangen inkluderet en pause. Gruppeterapien er delt op i flere faser. Vi starter altid ud med en fælles fokuseringsøvelse for at øge klarhed og nærvær. Derefter en runde, hvor hver deltager fortæller om sig selv. Derefter en individuel terapi mens de andre ser på og følger arbejdet. Til slut en feedbackrunde efter terapien hvor der er mulighed for, at hver deltager kan udtrykke sig og dele reaktioner på at leve med i terapien og give respons til den person, der har været i terapi.

Ved at overvære en terapi i gruppen og således meget konkret og nært leve med i et andet menneskes udviklingsproces, vækkes ofte en række følelsesmæssige reaktioner og tanker hos de øvrige deltagere, som de har mulighed for at arbejde med under terapien og på den måde bevæge sig videre i deres egen udvikling. For den, der er i terapi i gruppen, opleves det næsten altid som en berigelse at blive set af flere mennesker. Det bliver ofte formuleret som, at gruppens medlemmer har en vidnefunktion. De ser det, som personen i terapien viser af sig selv og ser den proces, hun eller han er i. Dette, at have medlevende vidner kan give en vigtig procesfremmende bekræftelse gennem at blive set og forstået af flere og af andre end terapeuten, flere mennesker følger ens proces og bemærker forandringer, blive støttet i at være på rette vej, opleve genkendelse – man er ikke alene eller fuldstændig anderledes, og få den støtte til forankring i virkeligheden, som ærlige, menneskelige tilbagemeldinger giver.Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden.

leve med i et andet menneskes udviklingsproces, vækkes ofte en række følelsesmæssige reaktioner og tanker hos de øvrige deltagere, som de har mulighed for at arbejde med under terapien og på den måde bevæge sig videre i deres egen udvikling. For den, der er i terapi i gruppen, opleves det næsten altid som en berigelse at blive set af flere mennesker. Det bliver ofte formuleret som, at gruppens medlemmer har en vidnefunktion. De ser det, som personen i terapien viser af sig selv og ser den proces, hun eller han er i. Dette, at have medlevende vidner kan give en vigtig procesfremmende bekræftelse gennem at blive set og forstået af flere og af andre end terapeuten, flere mennesker følger ens proces og bemærker forandringer, blive støttet i at være på rette vej, opleve genkendelse – man er ikke alene eller fuldstændig anderledes, og få den støtte til forankring i virkeligheden, som ærlige, menneskelige tilbagemeldinger giver.Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden.

Nedenfor kan du se hvilke grupper du har mulighed for at tilmelde dig:

  • Gruppe for pårørende til demente, apopleksiramte og anden kronisk sygdom
  • Gruppeterapi for teenagere
  • Udviklingsgruppe for kvinder
  • Udviklingsgruppe for kvinder
  • Skilsmissegruppe for mænd
  • Skilsmissegruppe for kvinder

Pårørendegruppe til demens og apopleksiramte

Når ens nærmeste familiemedlem bliver ramt af svær sygdom kan hele vores verden ramle sammen. Hvad enten det er demens, apopleksi eller anden svær kronisk sygdom, rammer det vores liv som pårørende på mange måder.

Der er ofte en stor sorg over at have mistet den anden, som den anden var engang, samtidigt med at vi kan tilsidesætte os selv som pårørende, for at passe så godt på den anden som muligt. Det kan være opslidende og mange pårørende ender derfor med belastningsreaktioner som stress, depression, angst og forskellige fysiske sygdomme.

I denne gruppe kan du øge din evne i at tage godt vare på dig selv og dit fokus til også at omhandle din egen livskvalitet og velvære. Du bliver mødt i de følelser som der kan være svære at udtrykke til vores nærmeste, og du får mulighed for at dele dine oplevelser med andre i samme situation som dig i et trygt rum. Det er helt op til dig, hvor åben du ønsker at være om dig selv. Sammen skal vi arbejde med hvad der kan gøre dig gladere i den situation du er i, give dig mere overskud samt forebygge psykisk og fysisk sygdom hos dig.

Hvornår og Hvordan

Gruppen mødes to timer hver 14.dag af i alt 5 gange. Der er plads til 6 deltagere, og gruppen mødes første gang, når der er nok tilmeldte. Grupper oprettes løbende.

For Hvem

Pårørende til mennesker ramt af demens, apopleksi og anden svær kronisk sygdom.

Tilmelding

Du har altid mulighed for at supplere gruppeterapien med individuelle timer. Du er velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål.

Udviklingsgruppe for kvinder

Udviklingsgruppen er for dig der nogen gange kæmper med dit selvværd og som har svært ved at mærke dine grænser og sige fra. Oplever du nogen gange dig selv sige ja hvor du burde sige nej, eller omvendt sige nej til noget du inderst inde godt ville have sagt ja til? –Så er udviklingsgruppen for kvinder rigtig for dig.

I gruppen arbejder vi med at kunne sige fra samt mærke og udtrykke egne behov. Vi arbejder med grænser og konstruktiv vrede, livskraft og livsdrømme, samarbejde og integritet, stolthed og skam samt forandring og overgang.

Du vil I et trygt rum kunne få støtte til at sætte ord på det der er svært i netop dit liv, og jeg vil give dig redskaber til forandring. Du vil i gruppen opleve at du ikke er alene om det der føles svært, og du vil kunne spejle dig i de andre og deres proces.

Hvornår og Hvordan

Gruppen mødes to timer hver 14.dag af i alt 5 gange. Der er plads til 6 deltagere, og gruppen mødes første gang, når der er nok tilmeldte. Grupper oprettes løbende.

For Hvem

Kvinder der ønsker at styrke sig selv i at sætte grænser samt udtrykke egne behov.

Tilmelding

Du har altid mulighed for at supplere gruppeterapien med individuelle timer. Du er velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål.

Skilsmissegruppe for kvinder/mænd

skilsmissegruppe for mand og kvinder

Skilsmissegruppen er for dig der er ved at blive skilt, eller har brug for støtte til at komme videre efter din skilsmisse. Hvad enten du selv har valgt at gå, I valgte det sammen, eller den anden tog valget for dig, så er en skilsmisse en stor livs ændring, og en svær proces at gå igennem. Samtidigt med at du går igennem et hav af svære følelser, må du også finde dig selv på ny.

Vi er alle forskellige i, hvorfor vi bliver skilt fra vores partner og hvordan vi har det med det, men de fleste af os går igennem en kaotisk tid. Nogle vælger hurtigt at tage vielsesringen af og kaste den i havet, som en del af processen, og andre beholder den på og har svært ved at slippe alt det som den er symbolet på.

En skilsmisse kan udløse en krise med meget intense følelser som vrede og sorg. Efter skilsmissen føler du dig måske helt tom indeni. Du skal til at få en ny hverdag til at fungere og finde ud af, hvordan du vil forme dit liv, hvordan du skal forholde dig til din eks og en lang række andre ting. Mange føler sig ensomme og udfordrede på deres identitet i denne proces. Måske har du svært ved at finde ud af, hvad du vil, og hvad der gør dig glad. Måske savner du mål og mening. I skilsmissegruppen har du mulighed for at dele dine oplevelser og erfaringer med andre i samme situation. Du vil opleve, at du ikke er alene med det, du sidder med, og vil få håb og inspiration ved at høre om de andres erfaringer og være vidne til deres terapeutiske arbejde. Du vælger selv, hvad du ønsker at dele med gruppens deltagere, og hvad du vil arbejde med. Du er i et trygt rum, hvor alle har tavshedspligt, og du vil blive støttet i at komme godt videre i dit liv.

Hvornår og Hvordan

Gruppen mødes to timer hver 14.dag af i alt 5 gange. Der er plads til 6 deltagere, og gruppen mødes første gang, når der er nok tilmeldte. Grupper oprettes løbende.

 

For Hvem

Kvinder eller mænd, der er midt i et skilsmisseforløb, eller som har brug for støtte til at komme videre efter en skilsmisse.

Tilmelding

Du har altid mulighed for at supplere gruppeterapien med individuelle timer. Du er velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål.