Individuel terapi

Samtaleterapi er for dig der ønsker samtale koncentreret om de ting i dit liv, der er svære for dig, og at du hjælpes til at fastholde din opmærksomhed på centrale og dybereliggende dele af dit liv.

Emnerne i terapierne er alt, hvad der har betydning for dig – og udgangspunktet er dine personlige oplevelser af, hvad det vil sige at være dig, både alene med dig selv og sammen med andre.

Emner der ofte bliver arbejdet med i det terapeutiske rum:

 • det er svært at tage en beslutning, som får betydning videre frem i livet
 • der er opstået vanskeligheder på arbejdspladsen
 • tanker om skilsmisse
 • selvskade
 • lavt selvværd
 • stress
 • du har været offer for vold eller trusler om vold
 • pludseligt opståede ydre begivenheder, som giver uro og smerte
 • utilfredshed med tilværelsen og mangel på livsenergi
 • mangel på glæde over sit liv, til trods for at det udadtil ser godt ud
 • undren over sine egne reaktioner
 • generthed
 • præstationsangst
 • sorg
 • misbrug
 • der er dukket smertefulde oplevelser op fra fortiden
 • behov for en fortrolig samtalepartner om svære emner