Søg
Close this search box.

Individuel terapi ved angst og panikanfald

Har du brug for behandling af din angst ?

Kan du mærke at angst er begyndt at tage kontrollen over dit liv? Har du alt for mange bekymringstanker, eller summer det konstant i dine fødder og hænder?

I individuel terapi hjælper jeg dig fri af angsten ved at kigge på årsagen til at du har angst. Der er altid en grund til at kroppen går i alarm beredskab, og det er ikke altid sådan, at man selv lige kan se hvad årsagen egentlig er. I terapi får du arbejdet med årsagen, men jeg hjælper dig også til de gode metoder til ro og overskud, der kan være hjælpsomme, så længe angsten fylder. 

Jeg kan hjælpe dig

Jeg tilbyder emotions-fokuseret (EFT) terapi med fokus på at hjælpe dig med at få ro i krop, sind og tanker igen. Jeg tager fat om årsagen til din angst. Min tilgang til terapi er humanistisk og bygger på empati og selvudforskning for at forstå angsttriggere og dybtliggende årsager.

Emotionsfokuseret psykoterapi går til roden af de underliggende følelser, overbevisninger og oplevelser, og fremmer din selvbevidsthed. Specifikt inden for behandling af angst har EFT vist sig at have gavnlig effekt hos mennesker med generaliseret angst (GAD), samt social angst. 

Generaliseret Angst og Emotionsfokuseret Terapi (EFT):

Generaliseret angst adskiller sig fra normale reaktioner på stress ved at være vedvarende og overdreven, ofte knyttet til dagligdags situationer. Gennem EFT kan vi dykke ned i de grundlæggende årsager, der ofte er begravet i din unikke livsrejse. EFT hjælper med at udforske og forstå de følelsesmæssige reaktioner, adfærdsmønstre og tankeprocesser, der bidrager til generaliseret angst.

Der er lavet god forskning i effekten af emotions-fokuseret psykoterapi til generaliseret angst, så jeg tør godt at sige som mine kollegaer i verdens foreningen for emotions-fokuseret terapi, at denne form for psykoterapi er den bedste og står stærkt i behandlingen af angst problematikker. 

Hvad er Angst?

Angst og frygt er normale reaktioner på stress, men når de bliver vedvarende og overdrevne, kan de udvikle sig til en lidelse. Angst manifesterer sig gennem kropslige reaktioner, adfærdsmæssige mønstre og tankemæssige processer. Mange med generaliseret angst har en bekymringstendens der vokser med angsten.

Kropslige reaktioner

Angstens kropslige manifestation inkluderer hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, kvalme og andre symptomer. EFT hjælper med at forstå og regulere disse reaktioner.

Adfærd: Undgåelse af angstfremkaldende situationer er almindelig adfærd ved angst. EFT adresserer denne undgåelsesadfærd og støtter dig i at konfrontere og håndtere dine bekymringer.

Tanker: Angst er ofte forbundet med bekymringer og katastrofetanker. Gennem EFT arbejder vi på at udfordre og ændre disse negative tankemønstre.

Symptomer på Angst: Symptomerne varierer, men nervøsitet, koncentrationsproblemer og undgåelsesadfærd er almindelige. EFT sigter mod at lindre og håndtere disse symptomer.

Tegn på Angst: Er du bekymret, anspændt eller oplever fysiske smerter? EFT kan hjælpe med at identificere og adressere tegn på angst tidligt for at forhindre yderligere belastning.

Årsager til Angst – Prædisponerende Faktorer:

Angst skyldes sjældent en enkelt årsag, men snarere en kompleks interaktion af genetiske, neurobiologiske og miljømæssige faktorer. EFT adresserer disse faktorer for at skabe positive ændringer.

Jeg er her for at støtte dig gennem din rejse mod at overvinde angst og opnå en bedre livskvalitet.

jeg behandler også angst når jeg ser den i parterapi, både i min praksis i Nyborg samt i min praksis i kastrup.

Offentlige kilder til angst:

Patienthåndbogen

Lægehåndbogen

The american journal of psychiatry

Sundhedsstyrelsens rapport

individuel terapi, angst og billedsprog
psykoterapeut og parterapeut anja de Thurah foreslår bæredygtige forandringer fremfor nytårsfortsæt