42 21 62 22

Sorg og Overlevelse

kærestesorg

At navigere igennem et hav af tab og sorg

Sorg er en universel oplevelse, udløst af tabet af nogen/noget betydningsfuldt. Dette tab kan manifestere sig på forskellige måder, og forståelsen af sorg er afgørende for både dem, der oplever det, og for dem, der støtter dem gennem processen. Jeg skriver om sorgen her på siden, for at du kan få viden om forskellige aspekter af sorg, herunder følelsesmæssige, fysiske, adfærdsmæssige, sociale, tankemæssige og endda eksistentielle reaktioner på tab. Derudover er det for mig også vigtigt at se på det naturlige og det komplicerede sorgforløb og forstå, hvordan supervision af psykoterapeuter kan være en ressource i denne sammenhæng. Dette fordi jeg arbejder parallelt med at understøtte hvordan psykoterapi hele tiden kan udvikle sig, og forbedre sin kvalitet til gavn for alle mennesker.

abstract natural bokeh sunlight background tree

Sorgens mange aspekter

Følelsesmæssige Reaktioner: Sorg manifesterer sig ofte gennem en række følelsesmæssige reaktioner, herunder chok, fortvivlelse, vrede, og glædeløshed. Den ramte kan også opleve skyld, modløshed, ensomhed, savn og længsel. Disse følelser udgør en kompleks cocktail, der kræver tid og rum for at blive forstået og bearbejdet.

Fysiske og Adfærdsmæssige Aspekter: Sorg påvirker ikke kun vores sind, men også vores krop og adfærd. Søvnforstyrrelser, ændret appetit, anspændthed, træthed og forskellige fysiske symptomer kan opstå. Adfærdsmæssige reaktioner som grådlabilitet, uro, aggression og ritualisering af rutiner er også almindelige manifestationer af sorg.

Sociale, Tankemæssige og Eksistentielle Dimensioner : Sociale reaktioner inkluderer øget behov for støtte, øget irritabilitet, isolering og stop af aktiviteter. Tankemæssigt kan sorg manifestere sig som hukommelsesbesvær, forvirring, grubleri og bekymringer om fremtiden. Eksistentielle aspekter som alenehed, identitetsforvirring og religiøs krise kan også spille en rolle.

Naturlige og Komplicerede Sorgforløb: Mens de fleste mennesker oplever naturlige og helende sorgforløb, hvor sorgen gradvist integreres i deres liv, kan omkring 10-20% stå over for komplicerede sorgforløb. Dette involverer intense og invaliderende sorgreaktioner, der kan udvikle sig til depression, PTSD og andre fysiske og mentale lidelser.

Supervision af psykoterapeuter og sorgarbejde: Psykoterapeuter, der arbejder med sorg, modtager ofte supervision for at forbedre deres faglige praksis. Supervision muliggør selvrefleksion, faglig udvikling og håndtering af etiske dilemmaer. Denne professionelle støtte sikrer, at terapeuten er opdateret og kompetent, hvilket direkte gavner klienten ved at skabe et mere effektivt terapeutisk miljø.

Hvad er Sorg? Sorg er en normal reaktion på tab, udløst af mistede relationer, job, sundhed eller andre betydningsfulde aspekter af livet. Sorg er kompleks, manifesterer sig forskelligt fra person til person, men deler grundlæggende reaktioner på tværs af forskellige tabssituationer.

Kompleks Sorg: Ca. 8% eller 15.000 mennesker i Danmark oplever kompleks sorg efter tab. Dette er kendetegnet ved vedvarende intense sorgreaktioner, der påvirker livskvalitet og hverdagsliv. WHO forventes i 2018 at anerkende kompleks sorg som en sygdomsdiagnose. Professionel hjælp som psykoterapi kan være afgørende i behandlingen af kompleks sorg.

Jeg hedder Anja de Thurah og er uddannet psykoterapeut fra EFT instituttet. Du er velkommen i individuel terapi hos mig for at arbejde med din sorg, men det er også muligt at arbejde med sorg, sorgbearbejdelse, samt forskelligheden i sorg i parterapi.