42 21 62 22

Stress og restitution

Stress og restitution

At være udfordret af stress

Stress er en meget alvorlig psykisk udfordring for det enkelte menneske, og kan have store konsekvenser. Statistisk har ca. 430.000 eller ca. 12% af den danske befolkning symptomer på alvorlig stress. Og det tal går støt op af. Ergo, er det tid til forandring, og til at forstå, at stressforebyggelse er noget vi alle skal have ind under huden. Start med dig selv, og giv dig selv en ny måde at tænke på, og forholde dig til stress. Dernæst kan du inspirere og videreformidle til andre i din omgangskreds.

Fra positiv til negativ stress

Når stressniveauet går fra en positiv kort stressperiode, hvor vi er kampklar og yder ekstra, til et negativt stressniveau hvor din sundhed er i fare, har vi tilladt os selv at gå for langt. Grænsen er flydende og det kan derfor være svært at opdage, hvornår man er gået for langt, eller hvordan man selv kunne stoppe det.

Du opdager først at du har for meget stress når tankemylder, uro, hjertebanken, hukommelses- og koncentrationsbesvær og søvnproblemer begynder at fylde. Det er bare nogle af de symptomer, du kan opleve, når du er stresset. Du har måske over længere tid mærket humørnedsættelse og en følelse af, at du ikke kan mobilisere flere kræfter. Det kan også være at du er blevet mere irritabel og negativ i dit mindsæt, eller du er begyndt at tvivle på om du er hvor du skal være i livet, og om det er godt nok. Om du er god nok.

Din kloge krop

Man kommer til et punkt hvor man er nød til at forstå og respektere, at ens krop er klog. Den er ikke skabt til at være konstant stresset, og kan derfor heller ikke være med til det kontant høje stressniveau. Den kan ikke leve i en kampzone med et konstant alarmberedskab. Så den siger fra, og kan rent faktisk ligge dig ned helt af sig selv, både mentalt og fysisk. Og det den fortæller dig er at den har brug for at få masser af ro og hvile nu, så den kan restituere sig, og rejse sig igen.

Forandringerne starter i din forståelse af dig selv

Se på din psyke som du ser på din fysik

Når du bruger din krop fysisk, sker der en nedbrydning af muskelcellerne. Derfor er det vigtigt med en restitutionsperiode efter en fysisk belastning, for i den periode genopbygges muskelcellerne. De fleste ved, at når musklerne værker efter at have arbejdet hårdt, har de brug for en pause og ro til at komme sig. Og de fleste ved også at lytter man ikke til kroppens signaler og overskrider grænserne for hvad din fysik kan stå mål med, kommer der også fysiske skader. Det er altså vigtigt at lytte til hver en muskel og ledbånd, og give dem en restitutionsperiode, før de bliver brugt hårdt igen. Hvis du ikke giver din krop ro, vil mælkesyren hæmme musklerne og sætte begrænsninger du fysisk mærker, og på den måde hindrer mælkesyren dig i overbelastninger og skader. På samme måde vil et forhøjet kortisolniveau over længere tid hæmme din hjerne, for også at forhindre overbelastning og risiko for varige skader.

Psyken i motionscenteret

Prøv fremover at være bevidst om hvor meget din psyke har været i motionscenter, eller løbet psykiske marathonløb i den sidste tid. Og vær bevidst om at lige som dine muskler, vil sindet derfor have brug for fuldstændig ro. Husk dig selv på at der ikke findes overmennesker. Det kan godt være at nogle mennesker er mere robuste end andre, men alle har en grænse. Alle må have tid til restitution og ro. Tænk på at dit liv ikke skal være et kort sprint, men måske mere som et orienteringsløb, hvor der er poster med sjov og glæde, og restitution undervejs.

Styrk dit selvværd til et stressfrit liv

Som psykoterapeut har jeg mange års erfaring i arbejdet med stressramte. Derfor ved jeg at det er vigtigt at man lære at anerkende og respektere sine egne evner, begrænsninger og reaktionsmønstre. Og det er for mange mennesker det samme som at lære sig selv endnu bedre at kende. Derfor hænger stressbehandling hos mig som psykoterapeut også sammen med at finde ind i et sundt og stærkere selvværd. At have et sundt selvværd, betyder at man har mere mod til at sige til og fra. Og at man kan sige fra uden at det betyder man mister position, relationer, eller betydningsfulde oplevelser i livet.

Er holde fri og restitution det samme?

Det giver god mening at tænke sådan, at efter en almindeligt belastende arbejdsdag, holder vi fri i hovedet resten af eftermiddagen og aftenen, og efter en lang uge, holder vi weekend hvor vi får slappet af. Men vi er alle forskellige, og kunsten er at se på hvad det er der stresser i netop dit liv. Nogle mennesker går på arbejde, og studerer samt spiller fodbold i fritiden. Derudover skal de nå at se deres venner, deres familier, bygge på huset, og -så er de måske lige blevet forældre. Det, det handler om når man kan mærke at stress fylder op, er at vide hvor man må prioritere, og hvordan.

Der hvor hjerne og følelser holder pause

Mange bruger naturen som et sted at finde ro. Naturen er bare. Den forventer intet andet af dig, end at du er en del af den som den du er. Der er ro. Andre finder andet der giver ro og restitution. Ofte er det noget med at være alen (uden at føle ensomhed). Måske skal du læse en bog der ikke kræver noget af dig. En bog hvor du ikke skal lære noget. En bog der byder på ro. Nogle mennesker finder ro i køkkenet over gryderne, og andre bliver stressede af at lave mad. Nogle mennesker føler de må rejse, får at finde ro, andre kan finde den i deres baghave. Det er vigtigt du ved, hvor du kan restituere.

Din fremtidige terapeut

Jeg er  uddannet og eksamineret psykoterapeut MPF, og certificeret par og familieterapeut. Jeg er godkendt af, og medlem af Dansk psykoterapeutforening. Dette er et kvalitetsstempel for både mange års erfaring, samt godkendt og valideret uddannelsessted.

Kontakt

Du kan kontakte mig på anja@anjadethurah.dk, hvis du har yderligere spørgsmål. Du er også velkommen til at booke 20 minutters uforpligtende samtale. Du kan også læse meget mere om Stresshåndteringindividuel terapi  eller psykoterapi her.

Mød forfatteren Anja de Thurah

Anja de Thurah er en psykoterapeut og parterapeut, der tilbyder individuel terapi, parterapi og specialiserer sig i en række følelsesmæssige og relationelle problemer. Hun byder klienter fra alle baggrunde velkommen, inklusiv LGBTQIA+ personer, og sigter mod at hjælpe mennesker med at føre et bevidst, autentisk og nærværende liv.

psykoterapeut anja de thurah