42 21 62 22

Stress og stresshåndtering

mælkebøtte

Med et stress håndterings forløb kan du blive fri af stress

Få hjælp til at få ro på systemet igen, og forebygge ny stress

Med et stresshåndteringsforløb, hjælper jeg dig igennem individuel psykoterapi, med at genvinde balancen i livet, troen, lysten samt prioriteringer i din hverdag.

Jeg hjælper også gerne med en plan for at vende tilbage på arbejde.

Med stresshåndtering forebygger du også tilbagevendende stress.

 

stresshåndtering

Stress har mange ansigter

Symptomer på stress er individuelle.

Nogle skjuler deres symptomer på stress godt, andre er mere tydelige og vores måde at reagere på er forskellige. Ligesom vi heller ikke nødvendigvis bliver stresset af det samme. Derfor er det vigtigt at stresshåndtering er individuel, og tilpasset dig. Typiske symptomer på stress kan være:

 • ineffektiv og glemsom
 • indesluttet eller opfarende
 • grådlabil og tristhed
 • søvnproblemer
 • manglende overblik og flere fejl
 • muskelspændinger og hyppige forkølelser
 • manglende appetit eller manglende sexlyst
 • hjertebanken og svedeture
 • flere sygedage
 • generel ændret adfærd

Når stress bliver skadeligt

Stress er individuelt og kan ramme os alle. Det kan skyldes private forhold og det kan være arbejdsmæssigt. Det kan også være en kombination af begge dele. Ofte oplever jeg klienter, som har været en del stressede over arbejdsforhold, og hvis der så også sker noget som påvirker privatlivets ro, forstærkes stressniveauet. Når stress ikke opdages i tide, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og det kan koste en virksomheden dyrt. Som enkeltperson kan det være svært at gøre noget ved det i tide, fordi vi netop er ramt. Og det er ikke kun den enkeltes ansvar alene. Både virksomheden, ledere og medarbejdere har et ansvar for stresshåndtering.

De fleste oplever det som et nederlag at blive ramt af stress. Rigtigt mange mennesker er opdraget til at oversamarbejde eller at sætte for høje mål. Vi ved godt at stress er ikke godt for os, og vi skal sørge for at trække stikket ud og geare ned indimellem.
Men hvis vi ikke har lært at trække stikket ud eller sige fra og geare ned, er vi særligt udsat for at blive ramt af stress.

Kortvarig stress er helt almindeligt, når vi står over for større udfordringer på eksempelvis jobbet eller ved sport. Denne tilstand medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, som skærper evnen til at yde. Kortvarig stress er ikke farligt.

Når kroppen derimod hele tiden er i alarmberedskab er vi nød til at handle på det, inden det gør os syge. Som almindeligt menneske udsættes vi hver dag for mange stressfaktorer. Og vi skal hele tiden forholde os til noget. Der frigives stress hormoner – adrenalin og kortisol i kroppen, som gør, at vi kan yde noget ekstra i en tilspidset situation, men psyken og kroppen kan ikke holde til at det bliver en permanent tilstand.

Der kan være mange årsager til at vi kronisk er stressede. Stress handler ikke nødvendigvis om mængden af arbejdsopgaver eller tempo. Der er stor forskel på travlhed og stress.

stress haandtering

Typiske stressfaktorer på arbejdspladsen:

 • Utydelig rollefordeling og dårligt samarbejde
 • Manglende anerkendelse
 • Fejlplacering i forhold til kompetencer
 • Dårlig ledelse
 • Dårligt arbejdsmiljø
 • Uklare forventninger og mål
 • For meget ansvar med for lidt indflydelse
 • Mobning
 • Mange forandringer
 • mistillid og konflikter

Typiske stressfaktorer i privatlivet:

 • Problemer i parforholdet
 • Alvorlig sygdom i familien
 • Stress i familien
 • Arbejdsløshed
 • Økonomiske problemer
 • At føle sig forkert og anderledes
 • Mobning og/eller ensomhed
 • Utroskab
 • Misbrug eller psykisk sygdom
 • Barnløshed
stress haandtering 2

Stresshåndtering med individuel terapi

Få øje på det der skaber din stress

Min tilgang hjælper dig med at synliggøre og tydeliggøre de negative og positive mønstre i din situation. Når du ser mønstrene, hjælper jeg dig til, at du kan begynde at bryde det negative, og bygge grundfundamentet for dit liv stærkere, så du ikke bliver sårbar overfor stress.

Vi arbejder med at finde dine personlige grænser, og sikre os  at du kan sætte dem i spil, både over for andre men også for dig selv, for at reducere risikoen for nye stressproblemer.

Vi arbejder også med hvordan du kan spille dine grænser op imod din arbejdsplads, så du kan trives der igen, hvis du udfordres i dit arbejde.

Den emotionsfokuserede tilgangs interventionsmodeller, har vist sig yderst effektive i transformationen af stress, svære følelser, posttraumatisk stress, og uhensigtsmæssige mønstre.

Emotions-fokuseret terapi er – som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle oplevelsesorienterede psykoterapeutiske tradition – anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang.

Med den emotions-fokuserede tilgang, er der således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, som markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.

Læs også:

10 tips til din vinterblues

Stress test

Her er en simpel stress test, du kan bruge til at bekræfte over for dig selv, at du har stress. Den omfatter forskellige spørgsmål og en score til slut, som kan give dig en indikation af, hvor stresset du er. Svarene vurderes typisk på en skala fra 0 til 4, hvor 0 angiver, at du aldrig oplever det, og 4 angiver, at du oplever det meget ofte. Når du tager testen, så tænk på de sidste 7 dage. Lad os komme i gang:

Stress Test

Instruktioner:

– Vær ærlig, når du svarer på spørgsmålene.
– Vælg det svar, der bedst beskriver din oplevelse i de seneste uger.

 Spørgsmål:

1. Hvor ofte har du haft problemer med at falde i søvn på grund af bekymringer?
– 0: Aldrig
– 1: Sjældent
– 2: Nogle gange
– 3: Ofte
– 4: Meget ofte

2. Hvor ofte har du følt dig anspændt eller nervøs?
– 0: Aldrig
– 1: Sjældent
– 2: Nogle gange
– 3: Ofte
– 4: Meget ofte

3. Hvor ofte har du følt dig irritabel eller urolig?
– 0: Aldrig
– 1: Sjældent
– 2: Nogle gange
– 3: Ofte
– 4: Meget ofte

4. Hvor ofte har du haft svært ved at koncentrere dig?
– 0: Aldrig
– 1: Sjældent
– 2: Nogle gange
– 3: Ofte
– 4: Meget ofte

5. Hvor ofte har du haft fysiske symptomer såsom hovedpine eller mavepine?
– 0: Aldrig
– 1: Sjældent
– 2: Nogle gange
– 3: Ofte
– 4: Meget ofte

 Score:

– 0-7: Lav stress
– 8-14: Moderat stress
– 15-21: Høj stress
– 22-25: Ekstrem stress

Din samlede score vil give dig en ide om, hvor stresset du er i øjeblikket. Husk, dette er kun en indikation. Oplever du moderat stress, er det tid til at du kigger lidt på hvilke forandringer og tiltag du kan gøre. Oplever du høj eller ekstrem stress, vil jeg anbefale dig at opsøge din læge, samt booke en tid til konsultation hos mig.

psykoterapeut Anja de Thurah

Lidt om mig

Jeg er certificeret, og uddannet parterapeut, og psykoterapeut MPF. Jeg er godkendt og medlem af Dansk psykoterapeutforening, hvilket er et kvalitetsstempel for både flere års erfaring samt godkendt og valideret uddannelse.  Jeg følger naturligvis de gældende etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening.