42 21 62 22

Supervision

gruppe supervision

Jeg modtager supervision

Jeg modtager løbende supervision fordi det er vigtigt for mig:

  • at passe på mig selv og mit mentale helbred
  • at støtte og hjælpe mine klienter bedst muligt, og kan derfor få sparring, hvis jeg oplever mine terapeutiske interventioner ikke er hjælpsomme.
skov henrik hansen

Supervision er et fagligt kvalitetsstempel

Supervision er en vigtig del af en psykoterapeuts faglige udvikling og praksis. Her er nogle flere grunde til, hvorfor en psykoterapeut mpf modtager supervision, og hvordan det kan gavne klienten:

  1. Faglig Udvikling: Supervision giver psykoterapeuten mulighed for at reflektere over deres egen praksis og få feedback fra en mere erfaren kollega eller supervisor. Dette fremmer faglig udvikling ved at identificere styrker og svagheder samt introducere nye terapeutiske metoder og perspektiver.
  2. Selvrefleksion: Supervision opmuntrer til selvrefleksion hos psykoterapeuten. Dette kan bidrage til en dybere forståelse af terapeutenes egne reaktioner og følelser i terapirummet, hvilket igen kan påvirke klientens oplevelse og fremskridt positivt.
  3. Kvalitetssikring: Gennem regelmæssig supervision kan psykoterapeuten arbejde på at forbedre kvaliteten af deres terapeutiske arbejde. Dette indebærer at identificere områder, hvor der er behov for forbedring, og arbejde på at styrke disse områder til gavn for klienten.
  4. Etisk overvejelse: Supervision hjælper terapeuten med at tackle etiske dilemmaer og udfordringer, der kan opstå i terapiforløbet. Dette sikrer, at terapeuten arbejder inden for etiske retningslinjer og skaber en sikker og tillidsfuld terapeutisk relation for klienten.
  5. Forebyggelse af terapeutisk mætning: Psykoterapeuter kan opleve terapeutisk mætning eller træthed. Supervision hjælper med at forhindre dette ved at give terapeuten mulighed for at håndtere stress og udbrændthed og bevare engagementet i deres arbejde med klienten.
  6. Perspektivudvidelse: Gennem supervision kan terapeuten få nye perspektiver og idéer, som kan berige deres tilgang til terapi. Dette kan føre til mere effektive interventionsmetoder og en bredere forståelse af klientens behov.
abstract natural bokeh sunlight background tree

Supervision kommer klienten til gode

I sidste ende kommer det altid klienten til gode, fordi supervision bidrager til at sikre, at terapeuten er opdateret, kompetent og i stand til at levere den bedst mulige terapeutiske støtte. Det skaber et mere professionelt og effektivt terapeutisk miljø, som kan have positive virkninger på klientens velbefindende og terapeutiske resultater. Jeg modtager både supervision for individuel terapi samt for parterapi. Dette gælder for både min praksis i Nyborg på Fyn, og min praksis i Kastrup på Amager i København. Det er et krav fra psykoterapeutforeningen at medlemmerne løbende superviseres.