Supervision

Jeg tilbyder supervision til opholdssteder, boformer,  forsorgshjem, og andre der arbejder med udsatte i alle aldersgrupper.

case supervision

CASESUPERVISION

I casesupervision arbejder vi ud fra den enkelte borgers problematikker, udfordringer og ressourcer. Sammen ser vi på nye muligheder i støtten, samt klæder personalegruppen på til at takle udfordringerne på ny. I casesupervision bruger jeg udover det relationelle felt i rummet og den emotionsfokuserede tilgang også undervisning i relationsteori, tilknytningsteori og dysfunktionelle overlevelsesmekanismer. Jeg bruger også modeller der kan hjælpe personalet til ikke at blive følelsesmæssigt ramt i arbejdet.

GRUPPESUPERVISION

I gruppesupervision arbejder vi med at blive bevidste om samt styrke egne ressourcer og fællesskab. Det er som et team, at vi rykker mest. Jeg vil komme med oplæg af terapeutisk karakter, for at I som personalegruppe lærer hinanden bedst muligt at kende, samt får øje på hvordan I passer på hinanden nu og her. I gruppesupervision bruger jeg ofte mindfulness, fokuseringsøvelser og underviser i hvordan I arbejder med jeres eget nervesystem -øvelser I kan tage med ud og bruge direkte hos borgerne også.

Jeg har oftest supervisionsaftaler hvor vi starter med gruppesupervision og slutter af med casesupervision. Ring gerne og hør mere, og lad os kigge på hvordan vi skruer en supervision sammen, så den passer til din personalegruppe.