42 21 62 22

Tilknytningsangst

psykoterapi og tilknytningsangst

Har du tilknytningsangst?

–Så kan du gennem terapi  rejse fra ensomhed til forbindelse.

De klienter der kommer hos mig med tilknytningsangst, fortæller alle historier om smertelige svigt i relationer, der skulle have givet tryghed og kærlighed.

Når man har oplevet svigt giver det god mening, at man får angst for at knytte sig til andre igen. Men det er også et liv med store afsavn. Derfor er det godt at man i terapi kan arbejde med at placere svigtet der hvor det høre hjemme. Og begynde at arbejde på at kunne have tillid i fremtidige relationer.

Hvis du heller ikke tør at lade andre komme helt ind i dit hjerte, men du har mod til at turde skabe den forandring der skal til før at du kan, så er du velkommen til at kontakte mig. Jeg har praksis i Nyborg, samt praksis i Kastrup på Amager.

stress

Tilknytningsangst i terapi

Tilknytningsangst er som et usynligt net, der kan indhylle sjælen i en tåge af ensomhed og følelsesmæssig distance. Mange bærer byrden af dette komplekse følelsesmæssige mønster, der kan påvirke både relationer og personlig trivsel. Men midt i dette mørke landskab findes der en vej mod forbindelse, støtte og heling gennem psykoterapi.

En dybt forankret følelse Tilknytningsangst opstår ofte som et resultat af tidlige relationelle oplevelser, hvor tillid og sikkerhed blev udfordret. Mennesker med tilknytningsangst kan opleve intens frygt for afvisning og at blive forladt,  og så kan de have svært ved at opbygge og opretholde nære relationer. Dette følelsesmæssige skår kan føre til en konstant følelse af ensomhed, selv når man er omgivet af andre.

Ensommhedens skygge: Ensommheden, der springer ud af tilknytningsangsten, er mere end blot fysisk isolation. Det er en dyb, følelsesmæssig afstandtagen fra andre, selv når de er til stede. Ensommhedsfølelsen kan forværres af en konstant bekymring for relationers stabilitet, hvilket kan føre til undvigelsesadfærd for at undgå smerten ved potentielle tab. Det kan også skabe indre uro, da du konstant reagerer på dine relationers følelser og kropssprog, også selvom de intet har med dig at gøre. Hvis man er vokset op med mennesker der siger et, men mener eller gør noget andet, så udvikler man fine følehorn der fornemmer hvergang noget ikke er som det skal være, og derfor bliver urolig.

Psykoterapi som lysgiver: Psykoterapi er som et træningsfelt, hvor du bliver mere bevidst om dine strategier, og hvor du kan lære at gøre noget andet end du plejer. Jeg tilbyder et trygt rum, hvor følelserne kan udforskes uden frygt. Gennem samtale og forståelse kan jeg hjælpe dig med at afdække de dybere lag af dit tilknytningsmønster og støtte dig i at genopbygge tillid til relationer.

Skabe tryg forbindelse i relation:  Jeg hjælper med at skabe et trygt og støttende rum imellem os, hvor du kan dele følelser og oplevelser. Dette bidrager til at erstatte ensomhed med en følelse af forståelse og accept, som er afgørende for at opbygge sunde forbindelser. Derfor er terapilokalet et godt træningsrum.

Udforske grundene til din tilknytningsangst: Sammen dykker vi ned i rødderne af din tilknytningsangst, og udforsker fortidens sår og øger bevidstheden om, hvordan tidligere erfaringer påvirker nutidige relationer. Denne selvopdagelsesrejse giver mulighed for at løsne de fastlåste mønstre og skabe plads til personlig vækst.

Styrke og selvindsigt: Gennem terapien opbygger du styrke og selvindsigt. Dette inkluderer at udvikle sunde tilknytningsmønstre, lære at håndtere følelser af ensomhed og opbygge modstandskraft over for usikkerhed i relationer.

At transformere ensomhed til forbindelse: Terapiens ultimative mål er at transformere ensomhed til forbindelse. Det er en proces, der kræver tid, tålmodighed og engagement, men med  støtte kan du lære at åbne hjertet for andre og opdage dybden i nære relationer. Det er tiden værd. Tænk over hvor længe du har haft tilknytningsangst, og tænk så på hvor længe du kan have glæde fremover over at kunne knytte bånd, forbinde dig, og skabe nære relationer.