42 21 62 22

Undervisning og supervision

I supervision når vi hinanden, og forandrer den måde vi ser på problemet

Supervision

Supervision kan antage varierende former afhængig af opgaven og supervisandens ønsker. Men lige gyldig hvordan vi sætter det sammen, er supervision understøttende for supervisandens egen læringsproces, og kan være rådgivende og anvisende. Den kan også være iblandet undervisning samt være psykoedukerende.  Og så kan den være en cocktail, der indeholder facetter af det hele.

Mit fokus
Når jeg superviserer er mit fokus på at skabe ny energi og et bredere perspektiv hos supervisandten. Jeg har fokus på, at der skal komme nyt mod, ny styrke, nyt fokus og ny robusthed i arbejdet og opgaverne. Men også på det personlige plan. Det er som supervisor min opgave, at skabe og få tryghed, tillid og gensidig respektfuldhed ind i rummet. Sådan at læring kan finde sted under de bedste forudsætninger. I mange tilfælde fremgår det klart, hvad der er problemfeltet. Det er min erfaring, at man bringer problemfeltet ind i supervisionen, fordi der er opstået en uklarhed om, hvordan man skal forstå problemet. Derudover også hvordan man kan handle på eller afgrænse en problemstilling. Man kan derfor forvente at jeg hjælper til at bringe klarhed over sagen. Jeg er derfor åben om det jeg oplever og kommunikerer. Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om min undervisning og supervision.

udvikling som en sommerfugl i psykoterapi og parterapi

Limen mellem mennesker findes i supervisionsrummet

Jeg er særligt uddannet og nørdet i supervision af mennesker der arbejder med hjemløshed , misbrug og socialt udsathed. Men jeg er også specialiseret, når det kommer til mennesker der arbejder med kulturelle forskelle, eller har kulturelle forskelle som et vilkår i medarbejderteamet. At være flere kulture i en gruppe er en styrke og en force i alle sammenhænge. Men forskellige tankemønstre kan også skabe misforståelser, og en oplevelse af ikke at være ordentligt “tunet” ind på hinanden. Det kan give sig til udtryk som en ensomhed og frustration hos den enkelte. Her vil der være behov for en ny indfaldsvinkel der kan være den “lim mellem mennesker”. Her skal vi skabe nye bånd og fælles forståelse, så der opstår samhørighed, fællesskab og forening. Det jeg konkret arbejder med her er kulturers metaforer og billedsprog hos individet og socialt på arbejdspladsen/ i foreningen osv. Jeg bidrager med indsigt, fælles forståelse og fokus ind i følelseslivet.  Sammen skaber vi et nyt punkt på jeres værdigrundlag i virksomheden/foreningen. Jeg vil altid lade undervisning og læring indgå i et supervisionsfelt, hvis det er aktuelt at medarbejdere eller gruppe har gavn af at have samme viden inden for et felt.

skov henrik hansen

Mit udgangspunkt for supervision

Vi, som mennesker, har vores personlighed med på arbejde, og vi må derfor også tage udgangspunkt i og altid medinddrage de personlige reaktioner på faglige problemstillinger. Det kalder jeg at flytte fokus fra problemet til betydningen af problemet. Så når vi har fokus der, finder vi ofte hurtigt konkrete løsningsmodeller via opdagelse af nye handlemuligheder.

Jeg superviserer oftest socialpædagogisk personale, socialrådgivere, psykoterapeuter, misbrugsbehandlere, rådgivere, sundhedspersonale og ledere inden for socialområdet.  Personligt vil jeg gerne have en bred opgaveportofølge, og holder derfor af at supervisere og undervise hos alle mulige former for virksomheder.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for at høre mere om hvordan jeg som supervisor, kan understøtte din arbejdsplads/virksomhed. Til hverdag arbejder jeg som psykoterapeut og parterapeut i mine 2 klinikker. Vil du vide mere, kan du  kontakte mig for yderligere spørgsmål.

view of cascde near bride s-veil valul miresei

Undervisning/ kurser og oplæg

Den narrative samtale – med fokus på selvværd og metaforisk forståelse

Jeg holder oplæg og kurser om billedsprog og metaforer i vores daglige forståelse af os selv som mennesker og samfund. Vi går i dybden med, hvordan du med denne forståelse, kan tale ind i et andet menneskes forståelse af sig selv. Deraf hjælpes det til at se nye muligheder samt skabe ny selvforståelse. Derudover giver kurset indblik i skambegrebet, og hvordan man kan understøtte transformation af denne følelse. Men også hvordan man samtidigt kan benytte eksistentiel forståelse i sin samtaleteknik. Det højner selvværd, og understøtter at klienten får et bredere perspektiv på egne handlemuligheder, styrke og egenomsorg.

Arbejder du med etniske minoriteter giver dette kursus en god forståelse af kulturelle forskelle. Både i forståelsen af individ og af samfund, og hvordan man med indblik heri, kan nå hinanden på en ny og dybere måde.

Er du elevcoach på et gymnasium er denne uddannelse også noget for dig. I undervisningen indgår supervision.

Motivationsmetoden og neuroaffektiv tilknytningsteori Undervisning i Per Revstedst motivationsmetode og Susan Harts forståelsesmetode

Jeg holder oplæg, kurser og skaber personlige uddannelser, til arbejdspladser der arbejder med socialt udsatte mennesker. Med denne forståelse, metodik og teknikker, klædes man på til at skabe følelsemæssig forandring hos mennesker, der om nogen virkeligt har behov for det. Jeg bygger gerne kurset/uddannelsen op i samråd med jer, så I får det skruet sammen så det lige netop passer til jeres arbejdsplads. Udover undervisning, powerpoints og casebeskrivelser, benytter jeg også rollespil og casesupervision i undervisningen. Dette for at sikre en så praksisnær undervisning som muligt.
Kontakt mig gerne for en uddybende samtale om undervisning og supervision.