Til virksomheder

I vores del af verden har vi en tendens til at alt skal foregå på tankeniveau, vi skal præstere og vi har fokus på målet som vi ofte har formuleret på forhånd. Vi vil alle gerne se resultater, men kunsten er at optimere fremdrift på den korte bane -med glade energiske medarbejdere på den lange bane.

Billede af leder af en virksomhed

Coaching af ledelse

Måske oplever du dig selv som en leder med for stort et hjerte. Eller omvendt, ønsker du dig at kunne rumme at være en mere empatisk leder. Mit fokus er at hjælpe dig med at blive mere bevidst både om din indre og ydre autencitet, så du fremstår stærkere i din ledelsesform og føler dig mere forankret i dig selv. Med større bevidsthed om din egen autencitet, bliver du en leder der leder med både hjerne, hjerte og krop i et kontinuerligt flow. Med andre ord, kan du med coaching tage nogle af dine ledelsesudfordringer op, og se på om din ledelsesstil matcher problematikken. Ofte skal vi som ledere kunne gå mellem flere ledelsesformer i et flow samtidigt med at hverdagen er hektisk og fuld af spontant opståede udfordringer, som din kalender ikke nødvendigvis havde forudset.

Det resultat du løbende udvikler, er større bevidst autensitet, mere grounding i dig selv, dine visioner som leder, samt større meningsfuldhed og livsglæde både i erhvervslivet men også privat.

Jeg arbejder fænomenologisk (det der fylder nu og her), og dykker processuelt ned i din ledelsesstil, er nærværende, undersøgende, ikke præsterende, fortrolig og nysgerrig.

Coaching til medarbejdere

Ønsker du at booste dine medarbejderes trivsel, så der opnås en større handlekraft, en klarere opmærksomhed og mere autencitet?

Jeg tilbyder 1:1 sessioner med det formål at skabe mere bevidsthed til personlig vækst. Det handler om at frembringe mere resiliens, mere grounding og personlig tydelighed, samt glæde, passion og meningsfuldhed både i karrieren og privatlivet. Kort sagt, hvis en medarbejder ikke trives mærkes det på arbejdspladsen.

Billede af medarbejder på en virksomhed
Billede af mand og kvind som snakker sammen

Virksomhedsaftalen 1:1 SESSION

Du kender sikkert til frugtordninger og massageordninger, der skal være med til at skabe trivsel og sundhed hos medarbejderne i din virksomhed. Med en 1:1 SESSION aftale, styrker du den mentale sundhed hos dine medarbejdere, som giver mere rum til udvikling, engagement, trivsel og motivation. Kort og godt går det ud på at booke mig for en dag hvor jeg kommer ud på jeres arbejdsplads. Medarbejdere der har lyst kan tilmelde sig en 1:1 session på dagen, og det kræver blot at dine medarbejdere kan skabe rum til det i deres kalender samt at I kan stille et lokale til rådighed. Det er vigtigt at italesætte over for medarbejderne at der er tavshedspligt i samtalerummet, og at medarbejderne kan arbejde med alle former for problemstillinger de måtte opleve fylde i deres hverdag -lige fra en arbejdsopgave der udfordrer på oplevelsen af indre kompetencer til en skilsmisseproblematik, lavt selvværd, stress eller andet. Kort sagt -oplever din medarbejder at have noget der er svært i deres liv -så er det det vi arbejder med.

Ring eller skriv til mig hvis du kunne tænke dig et uforpligtende møde og høre mere om dine muligheder.